งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายการให้บริการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายการให้บริการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายการให้บริการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

2

3

4

5 bus.rmutr.ac.th

6

7

8

9

10

11

12 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Book อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

13 ebook2.rmutr.ac.th

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิง งานวิจัย (e-Research) อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

37

38

39

40

41 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกภาษาออนไลน์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

42 tmm.rmutr.ac.th

43

44

45

46

47

48

49 bus.rmutr.ac.th

50 เครือข่ายการให้บริการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายการให้บริการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ อ.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google