งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books  ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books  ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books  ฐานข้อมูล Journals, e-Journals  3. บริการออนไลน์ ของห้องสมุด

2 เครื่องมือช่วยการสืบค้น CMUL OPAC  ประโยชน์ เพื่อสืบค้นทรัพยากร ที่ ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

3  คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้บริการ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาส่วนบุคคล Tablet, Smart Phone, Computer Notebook ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต http://search.lib.cmu.ac.th http://search.lib.cmu.ac.th  สืบค้นจากที่บ้าน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC

4  จากหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือสืบค้น CMUL OPAC

5 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC  การสืบค้น แบบทราบชื่อหนังสือ หรือชื่อ ของทรัพยากร

6 วิธีการสืบค้น CMUL OPAC

7 Location : Medicine reserve medicine Medical – Store Medical Living Library การค้นทรัพยากรที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

8 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject) ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 1  การสืบค้น แบบยังไม่รู้ชื่อหนังสือ แต่มี เรื่องที่ต้องการค้นคว้า

9 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

10 ตัวอย่าง ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ Vaccine วิธีที่ 2 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

11  สามารถหาเพิ่ม ด้วยการเลือกที่ Subject

12 การสืบค้นด้วยหัวเรื่อง (Subject)

13 One Search  เครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรจากทุกแหล่ง ทุกฐานข้อมูลที่มีให้บริการของ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

14 หน้าแสดงผล One Search

15 One Search

16 ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุด แพทย์ฯ  เป็นฐานที่รวบรวม e-Books ทาง การแพทย์ ทั้งหมดที่ห้องสมุด มีให้บริการ

17 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

18 ลิงค์ไปยัง e-books ที่ต้องการ

19 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ แสดงข้อมูลสารบัญ พร้อมลิงค์เข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการอ่าน

20 การใช้ฐานข้อมูล e-Books ห้องสมุดแพทย์ฯ

21 ฐานข้อมูล วารสารตัวเล่ม ที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

22

23 ฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ ที่มีใน ห้องสมุดแพทย์ฯ

24

25 * ฐานข้อมูลแนะนำ เพื่อประโยชน์ ของนักศึกษาแพทย์ * ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายคณะแพทย์ และ มช

26 McGraw-Hill Access Medicine คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e- book) ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูล อื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE, คลังข้อมูลยา, Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิก อย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการ รักษาผู้ป่วย

27 Browse : ตามหัวข้อที่สนใจ McGraw-Hill Access Medicine

28

29

30 ชื่อยา โดยทั่วไป ชื่อยาทาง การค้า ประเภทของ ยา คู่มือสำหรับ ผู้ป่วย McGraw-Hill Access Medicine Browse : Drug เลือกดูข้อมูลเกี่ยวกับยา

31 McGraw-Hill Access Medicine

32 Browse : LANGE EDUCATIONAL LIBRARY เพื่อเลือกตามสาขาที่สนใจ McGraw-Hill Access Medicine

33 USMLE คือ ฐานข้อมูลคลังข้อสอบทางการแพทย์ เพื่อการทดสอบตนเองของนักศึกษา และ เตรียมตัวสอบใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อใช้ในการเข้าฝึกอบรมและ เรียนต่อใน สาขาเฉพาะทางของแพทย์ในอเมริกา (United State Medical Licensing Examination) ประกอบด้วยข้อสอบ Step 1 (Basic Science), Step 2 CK (Clinical Knowledge) และ Step 3 CS (Clinical Skill) รวมกว่า 6,800 ข้อ

34 USMLE

35 แต่ละ Step มี 100 ข้อ USMLE

36

37 Self-Assessment Test

38

39 บริการ VPN (Virtual Private Network)

40

41

42 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ  บริการข่าวสารห้องสมุด และตอบคำถามช่วยการ ค้นคว้า

43 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ  แจ้งข่าวสารของห้องสมุด เช่น รายการ หนังสือใหม่, ฐานข้อมูลทดลองใช้, การ อบรม และกิจกรรมต่างๆ

44 บริการออนไลน์ ของห้องสมุด แพทย์ฯ

45


ดาวน์โหลด ppt * เนื้อหาส่วนที่ 2 1. เครื่องมือช่วยการสืบค้น  CMUL OPAC  One Search 2. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ นศพ.  ฐานข้อมูล e-Books  ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google