งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย ปี 2554 วันที่ 1 9 มิถุนายน 2555 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย ปี 2554 วันที่ 1 9 มิถุนายน 2555 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย ปี 2554 วันที่ 1 9 มิถุนายน 2555 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 • ผลิตสื่อ จำนวน 6 วิชา เป้าหมาย 2 วิชา • เปิด site.rmutt.ac.th/elearning • นำสื่อ upload 200 วิชา • Presenter การให้บริการของห้องสมุด ฝ่ายบริการ • VDO การสมัครสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ • ทดสอบโปรแกรม CLT • ทดสอบโปรแกรม Edusoft • ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บบล็อก • ประสานงานการแลก links • อบรม moodle ให้กับอาจารย์ • โครงการผลิตตำราในลักษณะของ e-Book รายงานที่ได้รับมอบหมาย

3 ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2554

4 รายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554

5 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

6 รายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

7


ดาวน์โหลด ppt รายงานภาระงานที่ได้รับ มอบหมาย ปี 2554 วันที่ 1 9 มิถุนายน 2555 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google