งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปี 2554
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2 รายงานที่ได้รับมอบหมาย
ผลิตสื่อ จำนวน 6 วิชา เป้าหมาย 2 วิชา เปิด site.rmutt.ac.th/elearning นำสื่อ upload 200 วิชา Presenter การให้บริการของห้องสมุด ฝ่ายบริการ VDO การสมัครสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ ทดสอบโปรแกรม CLT ทดสอบโปรแกรม Edusoft ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บบล็อก ประสานงานการแลก links อบรม moodle ให้กับอาจารย์ โครงการผลิตตำราในลักษณะของ e-Book

3 ผลการดำเนินการ ผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2554

4 รายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554
ผู้ใช้บริการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 มิถุนายน 2554 9,204 4,443 48.27 31 พฤษภาคม 2555 13,647

5 รายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

6 รายงานการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

7 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รายงานภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google