งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน ประกอบด้วย »Library Catalog (OPAC) »CU Reference Databases »Image Databases

2 การสืบค้นข้อมูลแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore www.car.chula.ac.th antiaging

3 Image Databases

4 การแสดงผลลัพธ์ : Image Databases

5 โปรดสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยระบบ Research Pro เป็นระบบการสืบค้นที่จำแนกรายชื่อ แหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถ เลือกสืบค้นข้อมูลได้ 2 แบบ คือ » สืบค้นตามการจัดกลุ่มของ แหล่งข้อมูล (Search by category) » สืบค้นตามรายชื่อแหล่งข้อมูลที่ สนใจทีละฐานข้อมูล (Search by resource)

6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการตอบคำถาม บริการตอบคำถาม -Telephone : 02-218-2929 -Email :Service@car.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการสืบค้นข้อมูล หลายฐานพร้อมกัน การสืบค้นข้อมูลห้องสมุดแบบ Single Search ด้วยระบบ Encore โดยพิมพ์คำค้น ครั้งเดียว สามารถแสดงผลลัพธ์จาก ฐานข้อมูลหลายฐานพร้อมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google