งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work From Anywhere To University ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work From Anywhere To University ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work From Anywhere To University ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555

2 Work From Anywhere To University เพียงมีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จากแหล่งใดก็ได้ ที่สำหรับติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ท่านก็สามารถทำงานค้นคว้า รายงานทางวิชาการอยู่กับบ้าน หรือที่ทำงานของท่าน โดยไม่ต้อง มาเข้าห้องสมุด เพื่อทำการสืบค้นแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ อ้างอิงต่าง ๆ

3 Work From Anywhere To University ทั้งนี้ จากการที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัว เข้าไปในงานต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่ง ทุกวันนี้ สิ่งที่กล่าวมาต่าง ๆ ข้างต้นนั้น กลายเป็นความจำเป็นพื้นฐานของคนใน สมัยใหม่ โดยเหตุดังกล่าว ทางห้องสมุด ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งจะทำ ให้ท่านสามารถทำงานอยู่กับบ้าน โดยไม่ต้องมาสืบค้นในห้องสมุดจริง แต่ก็สามารถได้ข้อมูลจริง เรียกว่า WebVPN

4 การสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้านโดย ไม่ผ่าน WebVPN ผู้ใช้จะพบหน้าจอให้ทำการ login ก่อนการเข้าใช้ ดังตัวอย่าง เป็นการสืบค้น ฐานข้อมูล ProQuest

5 การสืบค้นฐานข้อมูลจากที่บ้านโดย ไม่ผ่าน WebVPN ผู้ใช้จะพบหน้าจอให้ทำการ login ก่อนการเข้าใช้ ดังตัวอย่าง เป็น การสืบค้น ฐานข้อมูล EBSCOhost

6 การใช้งาน CU Reference Database จากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถทำได้ 2 วิธี 1.Web VPN Service 2.CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)

7 Web VPN Service

8 ขั้นตอนการใช้บริการ Web VPN Service เข้าไปที่ https://vpn.chula.ac.th จะปรากฏ หน้าต่าง Security Alert ให้เลือก Continue

9 จะพบหน้าจอให้กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต ( ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก ) Username : 50123456 Password : ใช้ Passwords ที่ ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์ / บุคลากร ( ใช้รหัส จากบริการ CUNET ) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET CUNET ขั้นตอนการใช้บริการ Web VPN Service

10 เมื่อ Login ได้แล้ว จะเข้าสู่ Homepage จุฬาฯ และปรากฏช่องสำหรับป้อน URL ด้านบน ให้พิมพ์ URL ที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่ม Browse

11 รายละเอียดเครื่องมือการ ใช้งาน เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ระบบจะแสดงไอคอน เครื่องมือที่จะช่วยผู้ใช้ในการกลับสู่หน้าแรก ป้อน URL อื่น หรือออกจากระบบ

12 Go To Address เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะแสดงกล่องสำหรับป้อน URL ดังตัวอย่าง รายละเอียดเครื่องมือการ ใช้งาน

13 Back To Homepage เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะกลับไปที่หน้าจอแรก (Homepage จุฬาฯ ) รายละเอียดเครื่องมือ การใช้งาน Log Out เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะเป็นการออกจากระบบ

14 CUNET VPN Service (Cisco AnyConnect VPN Client)

15 เป็นบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย ( เช่น ใช้งาน จากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือน ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ ภายในมหาวิทยาลัย

16 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 1. ไปที่เว็บไซต์ของสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศ http://www.it.chula.ac.th http://www.it.chula.ac.th 2. ไปที่แมนู บริการ เลือก บริการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย แบบเสมือน (CUNET VPN service)

17

18 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 3. เลือก Download version ที่ต้องการ

19 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 4. หลังจากคลิก Download จะพบ หน้าจอให้กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต ( ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก ) Username : 50123456 Password : ใช้ Passwords ที่ ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์ / บุคลากร ( ใช้รหัส จากบริการ CUNET ) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET

20 การติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 5. รันโปรแกรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ติดตั้ง ( อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่ http://www.it.chula.ac.th/sites/default/fil es/file/Anyconnect.pdf ) http://www.it.chula.ac.th/sites/default/fil es/file/Anyconnect.pdf

21 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 1. เรียกโปรแกรม จากปุ่ม Start => All Programs => Cisco => Cisco AnyConnect VPN Client

22 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 2. ตั้งค่า Connect to เป็น vpn.chula.ac.th และคลิกที่ปุ่ม Select

23 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 3. จะพบหน้าจอให้ กรอก Username และ Password ถ้าเป็นนิสิต ( ใช้รหัสนิสิต 8 ตัวแรก ) Username : 50123456 Password : ใช้ Passwords ที่ ใช้ลงทะเบียนเรียน ถ้าเป็นอาจารย์ / บุคลากร ( ใช้รหัสจากบริการ CUNET ) Username : name Password : ใช้ Passwords จากบริการ CUNET

24 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 4. เมื่อโปรแกรมเรียกใช้งานแล้วจะแสดง สัญลักษณ์ที่ มุมล่างขวาของหน้าจอ 5. หลังจากเลิกใช้งาน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ สัญลักษณ์ข้างต้น จะแสดง pop up โปรแกรมขึ้นมา

25 การเรียกใช้โปรแกรม Cisco AnyConnect VPN Client 5. เลือกไปที่ tab Connection และ คลิกที่ปุ่ม Disconnect

26 มีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2218-3314 โทรสาร : 0-2218-3338 คำแนะนำ : webmaster@it.chula.ac.th คำถาม : help@chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Work From Anywhere To University ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google