งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053 916311 แฟกซ์ 053 916314 E- mail :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053 916311 แฟกซ์ 053 916314 E- mail :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053 916311 แฟกซ์ 053 916314 E- mail : daonapa@mfu.ac.th

2 หัวข้อการเรียนรู้ • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล • การเข้าใช้ฐานข้อมูล • การสืบค้นและการแสดงผล ข้อมูล • ถาม & ตอบ • ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล • การเข้าใช้ฐานข้อมูล • การสืบค้นและการแสดงผล ข้อมูล • ถาม & ตอบ

3 • เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ • ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล • - สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (transactions) • - จดหมายข่าว (newsletter) • - เอกสารการประชุมวิชาการ (proceeding) • - วารสาร (journal) • ข้อมูลที่ให้ : บรรณานุกรม / สาระสังเขป / บทความฉบับเต็ม • ปีของข้อมูล : ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน 1. ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล

4 2. การเข้าใช้ฐานข้อมูล - ต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบ SSL VPN ก่อน ขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN โดยพิมพ์ URL https://secure.mfu.ac.th https://secure.mfu.ac.th 2.1 ใช้งานนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย

5 งาน Network ศูนย์ IT ชั้น 3 อาคาร RE โทร. 0-5391-6397 หรือ E-mail: network@mfu.ac.th 2.1 การเข้าใช้นอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย

6 1 2 3

7 1 2

8 1 2 3

9 1 2 1. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว จะมี Icon แสดงบริเวณ Task Bar 2.Login เข้าระบบ

10 2.1 การเข้าใช้นอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย สำหรับการใช้ งานครั้งต่อๆ ไป เมื่อเราต้อง ติดตั้ง plug in VPN เข้ากับ เครื่องเราแล้ว การใช้งานครั้ง ต่อไป สามารถ ใช้งานโดยคลิก ที่ปุ่ม Start---- Juniper------ Network Connect---

11 www.mfu.ac.thwww.mfu.ac.th จากนั้นเลือกที่เมนู ศูนย์ และเลือกที่ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา ( ห้องสมุด ) 2.2 การใช้งานภายในเครือข่าย มหาวิทยาลัย

12 www.mfu.ac.th/center/lib 1 2 3 คลิกเลือกเมนู eResources หรือ eJournals

13 การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล 1 ข้อแนะนำ ควร register การ ใช้งานก่อน หรือถ้ามี password ก็ sign up ได้ เลย ทั้งนี้ เพื่อให้ใช้งาน เมนู หรือ ฟังชั่นต่างๆ ได้สมบูรณ์

14 การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล ตัวอย่างเมื่อเราต้องการ sign in หรือ สมัครการใช้งาน

15 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล 1 2 3 4

16

17

18 1

19 1 2 3

20

21

22

23 แสดงการเข้าร่วมกับทาง สมาคม ซึ่งจะมี แบบฟอร์มออนไลน์ให้ สมัครเข้าร่วม และเรื่องที่ เราจะ join ในด้านไหน ซึ่งจะมี SIG (Special Interest Groups) ซึ่งมี 37 ด้าน ที่จะมีการ join กันของกลุ่มผู้รู้ด้านนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีข้อมูล การบอกรับวร. ฐานข้อมูล และการ training การ trial ต่างๆ จากปุ่ม Subscribe to publication และ ปุ่ม Institution & Libraries

24 Greenstone library software 3. การใช้งานและการสืบค้นฐานข้อมูล 1 3 2 4

25 การสืบค้น : Browse 1 สืบค้น ตาม ประเภท ของ สิ่งพิมพ์

26 การสืบค้น : Advanced

27 แสดงผลการสืบค้นข้อมูล แบบ PDF file

28 หากต้องการคำแนะนำการ สืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel.0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt โดย ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053 916311 แฟกซ์ 053 916314 E- mail :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google