งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 9 ระดับสารสนเทศ จุดประสงค์ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 9 ระดับสารสนเทศ จุดประสงค์ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 9 ระดับสารสนเทศ จุดประสงค์ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ

2 ระดับสารสนเทศสามารถแบ่งตามการนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับบุคคล 2. ระดับกลุ่ม 3. ระดับองค์กร

3 สารสนเทศระดับบุคคล ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและผลงานให้แต่ละบุคคล ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้อมูลที่ช่วยในการทำงานของ บุคลากรดีขึ้นนั้น ตั้งขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ ละคนแตกต่างกันไป

4 สารสนเทศระดับกลุ่ม มีประโยชน์ในการทำงานของกลุ่มบุคคลที่มี เป้าหมายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การ ใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะข้อมูล สารสนเทศและอุปกรณ์ เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กลุ่มบุคคล ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน

5 สารสนเทศระดับองค์กร สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรใน ภาพรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันของหลาย กลุ่มงานและนำข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 9 ระดับสารสนเทศ จุดประสงค์ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google