งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 9 ระดับ สารสนเท ศ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 9 ระดับ สารสนเท ศ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 9 ระดับ สารสนเท ศ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ จุดประสงค์

2 ระดับสารสนเทศสามารถแบ่งตามการ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสารสนเทศสามารถแบ่งตามการ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับบุคคล 2. ระดับกลุ่ม 3. ระดับองค์กร

3 • ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและ ผลงานให้แต่ละบุคคลในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ข้อมูลที่ช่วยในการ ทำงานของบุคลากรดีขึ้นนั้น ตั้งขึ้น อยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละ คนแตกต่างกันไป สารสนเทศระดับบุคคล

4 • มีประโยชน์ในการทำงานของ กลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายการทำงาน ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะ ข้อมูล สารสนเทศและอุปกรณ์ เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ การเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบุคคล ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน สารสนเทศระดับกลุ่ม

5 • สนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรในภาพรวม ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ของหลายกลุ่มงานและนำข้อมูลมา ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ สารสนเทศระดับองค์กร


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 9 ระดับ สารสนเท ศ อธิบายและจำแนกระดับสารสนเทศ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google