งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขุมความรู้ (Knowledge Assets).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขุมความรู้ (Knowledge Assets)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขุมความรู้ (Knowledge Assets)

2 D Day … รวมตัวหารูปแบบโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
25 มค.49

3

4 ประเด็น ลปรร. การสร้างเสริมสุขภาพ / สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ...

5 ลปรร. การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 2549

6 เรื่องเล่า หมอยุ้ย (ดลฤดี) เมื่อศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัด ลปรร
เรื่องเล่า หมอยุ้ย (ดลฤดี) เมื่อศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัด ลปรร. ผู้สูงอายุ

7 เรื่องเล่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่านัด อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี

8 เรื่องเล่าหมอเก้า (เก้ากันยา) ที่พุทไธสง บุรีรัมย์ ... ทางสู่การสอนลูกหลาน
ผู้สูงอายุคิดกันยังไง

9 นายก อบต.บ้านเป้า ... คุณสมบูรณ์ บุญเพชร

10 เรื่องเล่า ที่ บ้านผักกาดหญ้า อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
ข้อตกลง ทำเพื่อลูกเพื่อหลาน

11 เรื่องเล่า ที่ ชมรมผู้สูงอายุหลุบโพธิ์ อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
คุณเหงี่ยม ปลื้มใจ ชมรมผู้สูงอายุหลุบโพธิ์

12 เรื่องเล่า ที่ ชมรมผู้สูงอายุดงบัง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ

13 เรื่องเล่า หมอปู (ธาริณี) ที่ แจ้ห่ม ลำปาง

14

15

16 หมอเก๋ (คนนั่ง) ... รพ.แจ้ห่ม
คุณนันทริกา ... รพ.แจ้ห่ม

17 เรื่องเล่า หมอเย็นจิตร ที่ ห้างฉัตร ลำปาง

18 เรื่องเล่า จากชมรมผู้สูงอายุ ที่ เกาะคา ลำปาง
คุณแม่พิสมัย ฉันทะ ประธานชมรมผู้สูงอายุ

19 ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
คุณพ่อดี ประธานชมรมฯ

20 ฟันเทียมพระราชทาน ที่ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

21 เรื่องเล่า จาก สอ.เจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย เชียงใหม่

22 บทบาทบุคลากร คุณวิทยา ... PCU ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ความรู้จากกลุ่ม ลปรร. ที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ คุณกรรณิการ์ ... PCU ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี BAR : Before Action Review โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปีที่ 2 (2550)

23 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ทพญ.ภรินยา วงศ์ฟู รพ.เถิน ลำปาง นพ.อมร แก้วใส ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ทพญ.สุปราณี ดาโลดม กองทันตสาธารณสุข

24 ชมรมผู้สูงอายุคอนสวรรค์ รพ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ รพ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
คุณพ่อสมปอง ศรีเสน ชมรมผู้สูงอายุคอนสวรรค์ ชัยภูมิ ทพญ.สุวรรณา รพ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ ทพญ.เก้ากันยา รพ.พุทไธสง บุรีรัมย์ ทพ.เริงสิทธิ์ รพ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

25 นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
หมอหน่อง รพ.หนองกี่ บุรีรัมย์ คุณอ๋อย สสจ.บุรีรัมย์ นพ.ดนัย ธีวันดา ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทพญ.วรางคนา เวชวิธี ... กองทันตสาธารณสุข

26 ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผอ.กองทันตสาธารณสุข
ทพญ.อารยา พิเสก รพ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ทพ.วรศักดิ์ ธินรุ่งโรจน์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

27 รองนายกเทศมนตรี เมืองพิบูลมังสาหาร
ทพญ.นนทลี กองทันตสาธารณสุข ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เก็บตกจาก ไปติดตามงาน ลำปลายมาศ และบ้านเขว้า ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา คุณพ่อดี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง อ.สารภี เชียงใหม่

28 คุณนันทริกา รพ.แจ้ห่ม ลำปาง
คุณแม่ท่านหนึ่ง ที่ชมรมผู้สูงอายุแจ้ห่ม ลำปาง คุณพ่อเรือง ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองคง อ.ราศีไศล ศรีสะเกษ ผอ.สมชัย รพ.ราศีไศล ศรีสะเกษ

29 ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ขุมความรู้ (Knowledge Assets).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google