งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553

2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและโครงการพัฒนาเครือข่าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในหน่วย บริการปฐมภูมิ จะจัดเวทีติดตาม ความก้าวหน้าโครงการและเครือข่ายเจ้า พนักงานทันตสาธารณสุข ของจังหวัด ในเขตสปสช. เขต 8 อุดรธานี จำนวน 6 จังหวัด ( อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ) วันที่ 9-10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมนาข่า บุรี จ. อุดรธานี

3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 2. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้คัดเลือก ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากใน รพ. สต. ของ รพ. สต. ดอนเกล็ด ไปนำเสนอผลงานเด่นในจังหวัด ใน โครงการนำร่องการจัดบริการสุขภาพ ช่องปากในรพ. สต. ในวันที่ กันยายน 2553 ซึ่งจัดโดยสำนักทันต สาธารณสุข กรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google