งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553

2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและโครงการพัฒนาเครือข่าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในหน่วย บริการปฐมภูมิ จะจัดเวทีติดตาม ความก้าวหน้าโครงการและเครือข่ายเจ้า พนักงานทันตสาธารณสุข ของจังหวัด ในเขตสปสช. เขต 8 อุดรธานี จำนวน 6 จังหวัด ( อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ) วันที่ 9-10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมนาข่า บุรี จ. อุดรธานี

3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 2. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้คัดเลือก ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากใน รพ. สต. ของ รพ. สต. ดอนเกล็ด ไปนำเสนอผลงานเด่นในจังหวัด ใน โครงการนำร่องการจัดบริการสุขภาพ ช่องปากในรพ. สต. ในวันที่ 13-15 กันยายน 2553 ซึ่งจัดโดยสำนักทันต สาธารณสุข กรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google