งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
บทบาทของศูนย์อนามัยที่ 3 จัดประชุมอบรม นิเทศ ติดตาม ประสานสสจ. ลงเยี่ยม รพศ./รพช./รพ.สต. คณะกรรมการ CAG ในชุมชน ตามพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการ CHILDLIFE ผลการดำเนินงาน – จำนวนเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือ ผลของความช่วยเหลือเป็นอย่างไร ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

2 พื้นที่ดำเนินงาน นำร่องใน 29 จังหวัด : ประเมินจากอัตราการติดเชื้อของ
นำร่องใน 29 จังหวัด : ประเมินจากอัตราการติดเชื้อของ หญิงตั้งครรภ์, แม่มีเชื้อ, เด็กติดเชื้อที่รับยา กรุงเทพฯ 6 จังหวัด ภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 8 จังหวัด ภาคอีสาน : นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุดร อุบล ร้อยเอ็ด 9 จังหวัด ภาคกลาง : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ลพบุรี นนทบุรี 5 จังหวัด ภาคใต้ : สงขลา สุราษฎร์ นครศรีฯ ตรัง ชุมพร

3 พื้นที่ดำเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 6 : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ชลบุรี มี 32 ตำบล อำเภอเมือง พานทอง บ้านบึง พนัสนิคม สัตหีบ ศรีราชา บางละมุง เกาะสีชัง ระยอง มี 16 ตำบล อำเภอ เมือง แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง จันทบุรี มี 22 ตำบล อำเภอเมือง ขลุง ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฏ มะขาม

4 ชลบุรี ชลบุรี มี 32 ตำบล อำเภอเมือง พานทอง บ้านบึง พนัสนิคม สัตหีบ ศรีราชา บางละมุง เกาะสีชัง เมือง คลองตำรุ ทต.คลองตำรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ ทต.นาป่า ทต.บางทราย ทต.เสม็ด ทต.หนองไม้แดง ทต.ห้วยกะปิ ทม.แสนสุข ทม.บ้านสวน อบต.หนองรี พานทอง ทต.พานทอง บ้านเก่า มาบโป่ง หนองตำลึง หนองหงส์ อบต.พานทอง บ้านบึง คลองกิ่ว ทต.บ้านบึง ทต.หนองซ้ำซาก หนองบอนแดง อบต.มาบไผ่ พนัสนิคม ทต.หมอนนาง อบต.ทุ่งขวาง สัตหีบ ทต.เขตอุดมศักดิ์ ทต.เขาชีจรรย์ พลูตาหลวง ศรีราชา ทม.แหลมฉบัง ทม.ศรีราชา บางละมุง ทม.หนองปรือ เมืองพัทยา เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง

5 ระยอง ระยอง มี 16 ตำบล อำเภอ เมือง แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง
ระยอง มี 16 ตำบล อำเภอ เมือง แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง เมือง แกลงกะเฉด เชิงเนิน ตะพง ทับมา เนินพระ ปากน้ำ เพ แกลง อบต.กองดิน 2 ทต.กองดิน 1 ปากน้ำประแสร์ ห้วยยาง บ้านค่าย ซากบก ตาขัน หนองบัว บ้านฉาง ทต.สำนักท้อน1 อบต.สำนักท้อน 2

6 จันทบุรี จันทบุรี มี 22 ตำบล อำเภอเมือง ขลุง ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เขาคิชฌกูฏ มะขาม เมือง ทม.ท่าช้าง บางกะจะ ขลุง เกวียนหัก ขลุง ซึ้ง บ่อ ท่าใหม่ เขาวัง-พลอยแหวน คลองขุด ทต.เนินสูง ทต.ท่าใหม่ ยายร้า รำพัน สองพี่น้อง สีพยา-บ่อ แหลมสิงห์ บางสระเก้า ปากน้ำแหลมสิงห์ พลิ้ว หนองซิ่ม เขาคิชฌกูฏ ซากไทย พลวง มะขาม ปัถวี มะขามเมืองใหม่

7 กิจกรรมของศูนย์อนามัยที่ 3
1. การนิเทศติดตามหน่วยงานรับผิดชอบและเกี่ยวข้องในจังหวัด 2. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชมรมฯ ได้รับการอบรม เรื่องการให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน 3. การอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 4. การจัดอบรมบุคลากรทางสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป / ชุมชน /รพ.สต.) เรื่อง การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management)

8 กิจกรรมของศูนย์อนามัยที่ 3 ที่สนับสนุนจังหวัด
1. จัดอบรมวัยรุ่นมีเชื้อเอชไอวี (อายุ13-18 ปี) 50 คน/จังหวัด 2. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่โรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กอายุ ปี 40 คน/จังหวัด/4 ครั้ง 3. การนิเทศติดตามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

9 ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.ชลบุรี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ 43 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google