งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ

2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
๑. ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใน การดำเนินงานตามระเบียบฯ ๒.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เช่น การจัดเก็บ รวบรวม จากทุกหน่วยงาน การหลอมรวมข้อมูล การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูล ๓.ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บุคลากร เครื่องมือโปรแกรมการจัดเก็บประมวลผล ข้อมูล ตลอดจนแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ต้นสังกัดและส่วนกลาง ๔.ข้อเสนอ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา

3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ ๒.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เช่น การ จัดเก็บ รวบรวม จากทุกหน่วยงาน การหลอมรวมข้อมูล การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูล

4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ ๓.ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บุคลากร เครื่องมือ โปรแกรมการจัดเก็บประมวลผลข้อมูล ตลอดจนแนวทาง การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ต้นสังกัดและ ส่วนกลาง

5 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด
ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ ๔.ข้อเสนอ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา

6 แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม สรุปปัญหาและข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13

7 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) สพป. กำแพงเพชร พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่
เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
สพป. กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี

9 ภาคใต้ (14 จังหวัด) สพป. พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร ยะลา ตรัง ระนอง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

10 ภาคกลาง ( 26 จังหวัด ) สพป. กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี
ภาคกลาง ( 26 จังหวัด ) สพป. กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google