งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ

2 ๑. ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลฯ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามระเบียบฯ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ๒. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เช่น การจัดเก็บ รวบรวม จากทุกหน่วยงาน การหลอมรวมข้อมูล การ ประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูล ๓. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บุคลากร เครื่องมือ โปรแกรมการจัดเก็บประมวลผลข้อมูล ตลอดจนแนวทางการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ต้นสังกัดและส่วนกลาง ๔. ข้อเสนอ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา

3 ๒. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษา เช่น การจัดเก็บ รวบรวม จากทุกหน่วยงาน การหลอมรวมข้อมูล การประมวลผลและการเผยแพร่ข้อมูล การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ

4 ๓. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น บุคลากร เครื่องมือโปรแกรมการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนแนวทางการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ต้นสังกัดและส่วนกลาง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ

5 ๔. ข้อเสนอ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ ในการจัดทำข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ ในประเด็นเกี่ยวกับ

6 แบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม 1. สรุปปัญหาและข้อจำกัดด้านการบริหาร จัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13

7 สพป. กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร ภาคเหนือ (17 จังหวัด )  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี

8 สพป. กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด )  ร้อยเอ็ด  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อำนาจเจริญ  อุดรธานี  อุบลราชธานี

9 สพป.  กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมร าช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา ภาคใต้ (14 จังหวัด )  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  สุราษฎร์ธานี

10 สพป.  กรุงเทพม หานคร  กาญจนบุรี  จันทบุรี  ฉะเชิงเทร า  ชลบุรี  ชัยนาท  ตราด ภาคกลาง ( 26 จังหวัด )  ลพบุรี  สมุทรปรา การ  สมุทรสง คราม  สมุทรสา คร  สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุ รี  อ่างทอง  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ประจวบคีรี ขันธ์  ปราจีนบุรี  พระนครศรี อยุธยา  เพชรบุรี  ระยอง  ราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานระดับ กลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดและ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google