งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย. ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปาก พนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย. ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปาก พนัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย

2 ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปาก พนัง

3 ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปาก พนัง

4 จนท. โรงพยาบาล วัดชีพ จรเด็กทุกคน

5

6 โครงการเด็กไทยไม่ กินหวาน

7

8 โครงการหนูน้อยฟัน สวย

9

10

11 กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการ

12 ทัศนศึกษาศูนย์การ เรียนรู้ โรงเรียน เทศบาลปากพนัง 2

13

14 ซ้อมใหญ่ก่อนวัน เปิดสนาม

15 การแสดงพิธีเปิด กีฬา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองปากพนัง ชุดสร้าง บ้านให้พ่อ

16 การแสดงพิธีเปิด ชุด สร้างบ้านให้พ่อ

17 เข้าร่วมแข่งขัน กรีฑานักเรียน

18

19

20

21 ทัศนศึกษานอกสถานที่ บ้าน ทำขนมลา ชุมชนศรี สมบูรณ์

22 ชมรมผู้สูงอายุเมืองปากพนังจัด กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริม คุณธรรมให้แก่หนูๆ ทุกวัน พฤหัสบดี

23


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัย. ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปาก พนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google