งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

2 ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปากพนัง

3 ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดย จนท.ทันตโรงพยาบาลปากพนัง

4 จนท. โรงพยาบาล วัดชีพจรเด็กทุกคน

5 จนท. โรงพยาบาล วัดชีพจรเด็กทุกคน

6 โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน

7

8 โครงการหนูน้อยฟันสวย

9

10

11 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

12 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

13

14 ซ้อมใหญ่ก่อนวันเปิดสนาม

15 การแสดงพิธีเปิด กีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ชุดสร้างบ้านให้พ่อ

16 การแสดงพิธีเปิด ชุดสร้างบ้านให้พ่อ

17 เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน

18

19

20

21 ทัศนศึกษานอกสถานที่ บ้านทำขนมลา ชุมชนศรีสมบูรณ์

22 ชมรมผู้สูงอายุเมืองปากพนังจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมให้แก่หนูๆ ทุกวันพฤหัสบดี

23


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google