งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ •ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ •ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม เคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ •ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม เคลื่อนที่

2 ครั้ง ที่ วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ(ราย) 1 11–12 พ.ค. 53 / กันทรลักษณ์ / ศรีสะเกษ679 2 1-3 มิ.ย. 53 วังสมบูรณ์ / สระแก้ว สอยดาว / จันทบุรี**428 3 6-7 ก.ค. 53 โนนสัง / หนองบัวลำภู600 4 3–4 ส.ค. 53 เมือง / นครนายก 237 5 30 ส.ค.–1 ก.ย. 53 บ้านโพธิ์ / ฉะเชิงเทรา วังน้ำเย็น**, อรัญญประเทศ / สระแก้ว583 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553

3 ครั้งที่วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ(ราย) 6 23-25 ก.ย.53 เมือง / นครนายก 251 7 26 พ.ย. 53 ผักไห่ / พระนครศรีอยุธยา 430 8 24-26 ธ.ค. 53 ผักไห่ / พระนครศรีอยุธยา เมือง **/ นครนายก 450 9 20-21 ม.ค. 54 สนามชัยเขต** / ฉะเชิงเทรา 402 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553

4 ครั้งที่วันที่ อำเภอ / จังหวัด ผู้รับบริการ(ราย) 10 31 ม.ค.–1 ก.พ. 54 สามร้อยยอด** / ประจวบคีรีขันธ์ 263 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ฯ ประจำปีปฏิบัติการ 2553

5 ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ รร.ตชด. บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

6 โครงการบริการทันตกรรมและบำรุงขวัญทหารรักษา อธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕๕ พรรษา พฤษภาคม ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

7 โครงการบริการทันตกรรมและบำรุงขวัญทหารรักษา อธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

8 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

9 ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

10

11 ครั้ง ที่ วันที่สถานที่ผู้รับบริการ (ราย) 1 16-18 ส.ค. 53 รร.ไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์154 2 27 ส.ค. 53 งานมหิดล-วันแม่ สนง.อธิการบดี ศาลายา 185 3 9 ก.ย. 53 รร.จิตรลดา สวนจิตรลดา 1,500 4 21 ต.ค. 53 สถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว 326 รายงานผลการปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีปฏิบัติการ 2553

12 ครั้ง ที่ วันที่สถานที่ผู้รับบริการ (ราย) 5 5 ธ.ค. 53 อาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ (พระราม 4 ซอยงามดูพลี) 107 6 8 ม.ค. 54 งานวันเด็กแห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา 339 รายงานผลการปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีปฏิบัติการ 2553

13 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการ ใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้ 2553 •โครงการย่อย : โครงการฟันเทียมพระราชทาน สำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 23 ครั้ง •สถานที่ : ชุมชนโรงเรียนวัดสันตยาราม (โรงเรียนโครงการ พระราชดำริ) ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก ชุมชน ตำบลกุฏี, ท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ชุมชน ตำบลกุฏี, ท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการ ใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้ 2553 •หน่วยงาน / ผู้เข้าร่วมโครงการ : นักศึกษาทันตพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 : นักศึกษาทันตพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 : : นักศึกษาเทคโนโลยีทันตกรรม : นักศึกษาช่างทันตกรรม : ทันตแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่

15 สถานที่ จำนวน ผู้ป่วย จำนวนงาน ฟันปลอม ทั้งปาก ฟันปลอม บางส่วน ชุมชนโรงเรียนวัดสันตยาราม ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 131 ราย 61 ชิ้น 70 ชิ้น ชุมชน ตำบลกุฏี, ท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียน กว่า ลงทะเบียน กว่า 300 ราย โครงการฟันเทียมพระราชทานสำหรับ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 2553

16 วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 25 มิถุนายน 2553 ประชุมสัมมนาและฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง "ทันตสุขภาพ และการใช้กล้องดิจิตอลคอม แพ็คถ่ายภาพในช่องปาก" ณ โรมแรม จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก* ครู รร. โครงการ พระราชดำริ นครนายก (58) การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ * โครงการเพื่อฟันที่คุณรักในโรงเรียนโครงการ พระราชดำริ จังหวัดนครนายก

17

18 วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 1 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันต สาธารณสุข หัวข้อ “โครงการ เพิ่มเด็กไทยฟันดีในโรงเรียน” ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทันตแพทย์ สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ (5) การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ

19 วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 2 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันต สาธารณสุข หัวข้อ “การ ดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชน” ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทันตแพทย์ สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ (5) การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ

20 วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 2 ก.พ. 2554 จัดบรรยายวิชาการทันต สาธารณสุข หัวข้อ “โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ” ณ โรงเรียน วัดโคกทอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทันตแพทย์ สปป.ลาว (5) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ (5) การประชุม / การอบรมความรู้ทันตสุขภาพ

21 วันที่ การประชุม / อบรม / สถานที่ ผู้เข้าประชุม (คน) 16 ก.พ. 2554 จัดสนทนาธรรม หัวข้อ “ธรรมะ ของการดำเนินงานที่ยั่งยืน” ณ วัดสันตยาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทันตแพทย์ สปป.ลาว (5)

22 โครงการวิจัยทันตสุขภาวะในชุมชน 2 ก.พ. 2554 ณ โรงเรียนวัดทำนบ อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

23 สวัสดี 2 ก.พ. 2554 ณ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ดาวน์โหลด ppt รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ •ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม เคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google