งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 กันยายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 กันยายน 2553

2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 1. กองทุนทันตกรรม ( รายละเอียดตาม สไลด์ กองทุนทันตกรรม )

3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 2. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จะจัดประชุม เพื่อจัดทำแผนทันตสาธารณสุขรองรับ กองทุนทันตกรรม ปี 2554 ในวันที่ 1 ตุลาคมและ 8 ตุลาคม 2554 ณ ห้อง ประชุมเอราวัณ สสจ. หนองบัวลำภู โดย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทุกแห่งๆละ 1 คน จพ. ทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลๆละ 1 คน จพ. ทันตสาธารณสุข จาก รพ. สต. / สถานี อนามัยทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข จาก สสอ. ทุกแห่ง ตัวแทน ผอ. รพ. สต. หรือหัวหน้าสถานี อนามัย อำเภอละ 2 คน

4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข 3. วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นวันทันต สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขขอความ ร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่งให้บริการโดยไม่ คิดมูลค่า และวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เป็น วันแปรงฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมกันทั่ว ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข วันที่ 30 กันยายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google