งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง
งานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 143,690, บาท 24 กุมภาพันธ์ 2557

2 ส่วนประกอบของโครงการ
(1.2 ล้านบาท) (3.09 ล้านบาท) (42.62 ล้านบาท) (43.74 ล้านบาท) (53.02 ล้านบาท) (มูลค่ารวม ล้านบาท)

3 ส่วนประกอบของโครงการ
กิจกรรมเบื้องต้น และงานประกอบ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ PR 2 และอาคารประกอบ งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ งานเครื่องสูบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม งานขยายเขตไฟฟ้า - ป้ายโครงการ - บ้านพัก (2 ครอบครัว) – ป้อมยาม - ก่อสร้างเสาธง - ประตูทางเข้าโครงการ - ระบบประปาภายในโครงการ - ก่อสร้างถนน - งานระเบิด - งานคอนกรีตสถานีสูบน้ำ และอาคารประกอบ - งานจัดหาและติดตั้งท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ งานจัดหาและติดตั้ง Crane พร้อมอุปกรณ์และคานรองรับ - สาย MC 8.5km - สาย MC-1L 2.3km - สาย MC-1R 2.7km - สาย MC-2R 2.3km - งานเครื่องสูบน้ำ Vertical Pump -งานตู้ควบคุม , วาล์ว , ท่อและอุปกรณ์ประกอบ - หม้อแปลงไฟฟ้า (ระบบเครื่องสูบน้ำ) - งานขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง - ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในโครงการ

4 งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ
มูลค่ารวม 53,025,377 บาท (42.46 %) (6.08 ล้านบาท) (6.17 ล้านบาท) (6.08 ล้านบาท) (34.7 ล้านบาท)

5 รายละเอียดภาพจุดที่ขอแก้ไขแบบก่อสร้าง
1.แก้ไขเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง 2.แก้ไขเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง 3.ตัดสายคลอง MC-1L เหลือ 800 เมตร 4.เพิ่มอาคาร Drain Culvert ขนาด Ø 0.80 เมตร กม จำนวน 1 แถว 5.เพิ่มอาคาร Drain Culvert ขนาด Ø 0.80 เมตร กม จำนวน 1 แถว 3 1 2 4 5

6 งานแก้ไขแบบเพิ่มเติม
1. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC กม ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง เนื่องจาก สำนักทางหลวงชนบทไม่ยินยอมให้ขุดถนน ตามรูปถ่ายที่แนบ การแก้ไขโดยการขออนุญาตดันท่อลอดถนนใช้แบบหมายเลข EPPS 12B/29 ค่าก่อสร้าง 1,332, บาท ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด)

7 2. แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC-1R กม
การแก้ไขโดยการขออนุญาตดันท่อลอดถนนใช้แบบหมายเลข EPPS 12B/29 ค่าก่อสร้าง 850, บาท ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด)

8 3. แก้ไขแบบคลองส่งน้ำสาย MC-1L ตัดระยะความยางคลองจาก กม. 0+800 – กม
3. แก้ไขแบบคลองส่งน้ำสาย MC-1L ตัดระยะความยางคลองจาก กม – กม โดยย้าย Tail Regulator จาก กม มาอยู่ที่ กม เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชุมชน ตามรูปถ่ายที่แนบ การแก้ไขโดยการตัดระยะความยาวคลองออก จาก กม – กม.2+300 ค่าก่อสร้าง 2,297, บาท ลดลง 3,784, บาท

9 4. แก้ไขแบบเพิ่มเติม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม
การแก้ไขโดยเพิ่มท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แถว ค่าก่อสร้าง 195, บาท ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด)

10 5. แก้ไขแบบเพิ่มเติม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม
การแก้ไขโดยเพิ่มท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แถว ค่าก่อสร้าง 195, บาท ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด)

11 สรุประยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง
แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC-1R กม ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด) แก้ไขแบบ Road Crossing/Check คลองส่งน้ำสาย MC-1R กม ก่อสร้างเป็นท่อลอดส่งน้ำใต้ทางหลวง ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (2 จุด) ตัดคลองส่งน้ำสาย MC-1L กม กม ระยะเวลาดำเนินการ - วัน เพิ่ม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด) เพิ่ม Drain Culvert คลองส่งน้ำสาย MC กม ระยะเวลาจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (2 จุด) รวมระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการ วัน

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ
จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google