งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
สาเหตุ 1.พื้นที่ลุ่มต่ำ 2.รุกล้ำลำรางสาธารณะ 3.ระบบระบายน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 4.การควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่มีประสิทธิภาพ 5.มีภูเขาล้อมรอบ 6.มีคลองผ่านเข้าเมืองน้ำล้นตลิ่ง 7.ระดับน้ำทะเลสาบสงขลาสูง 8.อากาศแปรปรวน ปริมาณน้ำฝนเกินขีดความสามารถของระบบที่มีอยู่

2 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
1.ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 2.ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมและอาคารบังคับน้ำ 3.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม 4.ขุดลอกคูคลอง 5.ผันน้ำไม่ให้เข้าเมือง 6.สร้างอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิง 7.จัดวางผังเมืองควบคุมการใช้ที่ดิน

3 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
ปี 2547 1.โครงการก่อสร้างบึงกักเก็บน้ำ(แก้มลิง)ลุ่มน้ำคลองเปล (100.8ล้าน) 2.โครงการก่อสร้างบึงกักเก็บน้ำ(แก้มลิง)ลุ่มน้ำคลองเรียน (81.15ล้าน) 3.โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งขวาส่วนที่เหลือ ( ล้าน) 4.โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองสาย ข7 (133.6ล้าน) 5.โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งซ้าย ( ล้าน) 6.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 3C ถนนโชคสมาน-ราษฎร์อุทิศ (26.585ล้าน) 7.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 6D ถนนตันรัตนากร-ผดุงภักดี (6.995ล้าน) 8.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 7D ถนนสัจจกุล (9.445ล้าน) 9.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ 9D ถนนภาสว่าง (3.445ล้าน) 10.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนประชาธิปัตย์ 1 (0.695ล้าน) 11.โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนกาญจนวนิช (1.3ล้าน)

4 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
ปี 2548 12.โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ปลายซอยสันติราษฎร์ (0.4685ล้าน) 13.โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P1 (4.604ล้าน) 14.โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลองเตย 3 จุด (12.5ล้าน) 15.โครงการก่อสร้างระบบท่อผันน้ำคลองเรียนลงสู่คลองเตย(19ล้าน) 16.โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ปลายซอยสันติราษฎร์ (0.4685ล้าน) 17.โครงการก่อสร้างอาคารผันน้ำ 10 จุด (1.25ล้าน) - ถนนเพชรเกษม ซอย 6 จำนวน 1 จุด - ถนนรัถการ จำนวน 7 จุด - ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 จำนวน 2 จุด

5 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
ปี 2549 18.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนโชคสมาน 5 ซอย 7 (3 ล้าน) 19.โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำถนนราษฎร์ดำริ (1.5ล้าน) 20.โครงการเชื่อมท่อ HDPE 0.60 ม. ถนนทุ่งเสา 1 ลงคลองเตย (0.256ล้าน) 21.โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P1,P2,PT (2ล้าน)

6 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
ปี 2549 22.โครงการปรับปรุงฝั่งขวา (13.25 ล้าน) - อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.9 - อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.19และ 2.20 - อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.5 และ 2.7 - อาคารบังคับน้ำภายในโรงสูบน้ำประปา ถ.พลพิชัย - อาคารบังคับน้ำภายในวัดหาดใหญ่ใน - อาคารบังคับน้ำท้าย cso 2.17 และ 2.18 - ต่อท่อบ่อสูบน้ำดับเพลิง - กำแพง คสล.ปลายซอยบุญเลิศ สถานีสูบน้ำ PU1 - ก่อสร้างถนนยกระดับ 254 ม. ถนนสาครมงคล - ติดตั้งเครื่องกว้านและบานระบาย สถานีสูบน้ำเสีย - ก่อสร้างกำแพงรอบสถานี P2

7 พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา
ปี 23.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ 7 โครงการ ( ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำถนนศรีภูวนารถ-กาญจนวนิช(58.364ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำย่านถนนหอยมุก-ประชาธิปัตย์-ธรรมนูญวิถี(33.091ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำคลองเรียน 2 - ธรรมนูญวิถี(54.663ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำสาครมงคล ราษฎร์อุทิศและโชคสมาน(47.033ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำนิพัทธ์สงเคราะห์และอนุสรณ์อาจารย์ทอง(86.3ล้าน) -ก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำเพชรเกษมช่วงคลองอู่ตะเภา-สนามบิน(95.518ล้าน) -ก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตระบายน้ำที่ 5 และส่วนที่เหลือ(91.391ล้าน) 24. ติดตั้งน้ำพุในคลองเตย 6 จุด (0.6ล้าน) 25. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโชคสมานคุณ(0.1ล้าน)


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและการแก้ปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google