งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะ หา จังหวัดยะลา โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายเจาะ กาดี เพื่อการเกษตร โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะ หา จังหวัดยะลา โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายเจาะ กาดี เพื่อการเกษตร โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะ หา จังหวัดยะลา โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายเจาะ กาดี เพื่อการเกษตร โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.10 น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขก่อสร้าง ถังเก็บน้ำเพิ่มเติมสำหรับใช้เพื่อการเกษตร ของโรงเรียน ยะหาศิรยานุกูล ทั้งนี้ถัง เก็บน้ำดังกล่าวสามารถรับน้ำจากระบบท่อส่ง น้ำของฝายบ้านเจาะกาดี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.10 น. สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขก่อสร้าง ถังเก็บน้ำเพิ่มเติมสำหรับใช้เพื่อการเกษตร ของโรงเรียน ยะหาศิรยานุกูล ทั้งนี้ถัง เก็บน้ำดังกล่าวสามารถรับน้ำจากระบบท่อส่ง น้ำของฝายบ้านเจาะกาดี พระราชดำริ

3 ที่ตั้ง โครงการ SERIES SHEET ลำดับชุด ระวาง พิกัด 47 NQG 779-913 L7018 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะ หา จังหวัดยะลา

4 นักเรียนชาย 82 คน นักเรียนหญิง 138 คน บุคลากรชาย 13 คน บุคลากรหญิง 19 คน รวม 252 คน ข้อมูลทั่วไป

5 แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค และสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย บ่อบาดาล 1 แห่ง ลักษณะภูมิประเทศโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ตั้งอยู่บน เนินเขาและการใช้น้ำของโรงเรียนใช้น้ำจากระบบประปาหอถัง สูง ที่โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างเอง เมื่อประมาณปี 2525 โดย การขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง และหอ ถังสูงขนาด 5.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง เนื่องจาก โครงการดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นเวลานานเป็นเหตุให้เครื่องปั้ม น้ำชำรุดเสียหายบ่อยครั้ง และปริมาณน้ำไม่เพียงพอใช้งาน ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะแห้งไม่สามารถสูบน้ำได้ ทำให้ทางโรงเรียน ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร สภาพการใช้น้ำและ ปัญหา

6 แผนผังโรงเรียนยะ หาศิรยานุกูล รั้วโรงเรียน อาคารเรียน หอประชุม โรงฝึกงาน บ้านพักครู ห้องน้ำ สนาม บาสเกตบอล สนาม ฟุตบอล ระบบ ประปาบาดาล แนวท่อ ฝายบ้านเจาะกาดี แนวท่อ ภายในโรงเรียน บ่อเก็บน้ำ ขนาด 1,600 ลบ. ม. บ่อเก็บน้ำ ขนาด 600 ลบ. ม. เครื่องสูบน้ำ พื้นที่ การเกษต ร ถนนสายยะหา - ตา ชี

7 การออกแบบ ท่อส่งน้ำสาย ที่ 1.1 1. ท่อส่งน้ำสายที่ 1.1 ยาว 6.300 กม. ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ

8 การออกแบบ 2. ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในโรงเรียน - ขนาด 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร - ขนาด 0.15 เมตร ยาว 110 เมตร - ขนาด 0.10 เมตร ยาว 350 เมตร - ขนาด 0.10 เมตร ยาว 350 เมตร 3. ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค. ส. ล. ขนาด 1,600 ลบ. ม. จำนวน 1 แห่ง 4. PUMP พร้อมโรงสูบน้ำ 5. เครื่องกรองน้ำระบบ BACK WASH

9 ถังเก็บน้ำ 1600 ลบ. ม. pump น้ำจากฝาย เจาะกาดี ถังเก็บน้ำ 600 ลบ. ม. ( เดิม )


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลยะหา อำเภอยะ หา จังหวัดยะลา โครงการระบบส่งน้ำเพิ่มเติมฝายเจาะ กาดี เพื่อการเกษตร โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google