งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร
สำนักบริหารโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร 1.โครงการอ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความจุ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 113,610 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3, ล้านบาท 2.ระบบระบายน้ำ 94 โครงการ ความยาว 2,343 กม. ค่าก่อสร้าง 145 ล้านบาท 3.แก้มลิง 12 โครงการ ความจุ 4.60 ล้าน ลบ.ม. ค่าก่อสร้าง 245 ล้านบาท 4. ปรับปรุงคลองระบายน้ำเพื่อผันน้ำ ลุ่มน้ำคลองขลุงลงสู่แม่น้ำปิงความยาว 117 กม. กลุ่มงานวางโครงการ 2 ส่วนวางโครงการ

2 แผนแก้ไขน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร
1.อ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความจุ ล้าน ลบ.ม. 2.ระบบระบายน้ำ 94 โครงการความยาว 2,343 กม. 3.แก้มลิง 12 โครงการความจุ 4.60 ล้าน ลบ.ม. 4. ปรับปรุงคลองระบายน้ำเพื่อผันน้ำ ลุ่มน้ำคลองขลุงลงสู่แม่น้ำปิงความยาว 117 กม.

3 แผนงานแก้ปัญหาน้ำท่วม
จ.กำแพงเพชร

4 แนวผันน้ำ จ.กำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.กำแพงเพชร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google