งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ. กำแพงเพชร 1. โครงการอ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความ จุ 165.84 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่ชลประทาน 113,610 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3,732.98 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ. กำแพงเพชร 1. โครงการอ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความ จุ 165.84 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่ชลประทาน 113,610 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3,732.98 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ. กำแพงเพชร 1. โครงการอ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความ จุ 165.84 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่ชลประทาน 113,610 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3,732.98 ล้านบาท 2. ระบบระบายน้ำ 94 โครงการ ความยาว 2,343 กม. ค่าก่อสร้าง 145 ล้านบาท 3. แก้มลิง 12 โครงการ ความจุ 4.60 ล้าน ลบ. ม. ค่าก่อสร้าง 245 ล้านบาท 4. ปรับปรุงคลองระบายน้ำเพื่อผันน้ำ ลุ่มน้ำ คลองขลุงลงสู่แม่น้ำปิงความยาว 117 กม. กลุ่มงานวางโครงการ 2 ส่วนวางโครงการ สำนักบริหาร โครงการ

2 แผนแก้ไข น้ำท่วม จ. กำแพงเพช ร 1. อ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความจุ 165.84 ล้าน ลบ. ม. 2. ระบบระบายน้ำ 94 โครงการ ความยาว 2,343 กม. 3. แก้มลิง 12 โครงการความจุ 4.60 ล้าน ลบ. ม. 4. ปรับปรุงคลอง ระบายน้ำเพื่อผัน น้ำ ลุ่มน้ำคลองข ลุงลงสู่แม่น้ำปิงค วามยาว 117 กม.

3 แผนงาน แก้ปัญหาน้ำ ท่วม จ. กำแพงเพช ร

4 แนวผันน้ำ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ. กำแพงเพชร 1. โครงการอ่างเก็บน้ำ 29 โครงการ ความ จุ 165.84 ล้าน ลบ. ม. พื้นที่ชลประทาน 113,610 ไร่ ค่าก่อสร้าง 3,732.98 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google