งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมระบบส่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมระบบส่งน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมระบบส่งน้ำ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

2 พระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ตามนายปราโมทย์ โหยชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา กราบบังทูลฯรายงานถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ

3 บ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ
ที่ตั้งโครงการ SERIES SHEET ลำดับชุด ระวาง พิกัด 47 NQH L7018 5222 II บ่อบาดาลพร้อมระบบส่งน้ำ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

4 ข้อมูลทั่วไป นักเรียน 364 คน ครู 32 คน รวม 394 คน จำนวนนักเรียนหอพัก
นักเรียน คน ครู คน รวม คน จำนวนนักเรียนหอพัก นักเรียนชาย คน นักเรียนหญิง 116 คน รวม คน

5 สภาพการใช้น้ำและปัญหา
แหล่งน้ำบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ความกว้าง 30 ม. ลึก 6 ม. เก็บน้ำได้ความจุประมาณ 14,400 ลบ.ม.

6 ผังโรงเรียน N แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล สระเก็บน้ำ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 P N บ้านพัก พื้นที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี อาคารร่มฉัตร บ่อบาดาลแห่งที่ 3 เทศบาลตำบลบุดี อาคาร ทิพย์ มงคล ลานจอดรถ อาคารหอประชุม พื้นที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี อาคารพยาบาล สนามฟุตบอล ขอบเขตโรงเรียน หอถังสูง บ่อพักน้ำ ถังกรองน้ำ แนวท่อส่งน้ำเดิม แนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติม อาคาร ร่ม เกล้า บ่อบาดาลแห่งที่ 2 สระเก็บน้ำ ความจุ 14,400 ลบ.ม. ที่จอดรถ อาคาร ขวัญ เกล้า สถานีสูบน้ำ หอพัก หอพัก หอพัก หอพัก หอพัก แผนผังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา บ่อบาดาลแห่งที่ 1

7 รูปที่ ๒ บ่อเก็บน้ำปริมาณ ๑๐๐ ลบ.ม.
การออกแบบ รูปที่ ๑ จากสถานีสูบน้ำไปยังสระเก็บน้ำ รูปที่ ๒ บ่อเก็บน้ำปริมาณ ๑๐๐ ลบ.ม.

8 ลักษณะและองค์ประกอบของโครงการ
- ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึกประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๒ แห่ง - ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(Supmersible Pump) มอเตอร์ขนาด ๓.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC จำนวน ๒ เครื่อง - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลไปยังถังเก็บน้ำและจากถังพักน้ำไปยังสระเก็บน้ำของ โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำดิบ ขนาดท่อ PVC.ชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๔ – ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร - ดาดคอนกรีตสระเก็บน้ำของโรงเรียน ขนาดความกว้างประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร และความลึกประมาณ ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

9 จุดเจาะบาดาล พร้อมโรงสูบ ดาดสระเก็บน้ำ จุดวางถัง 100 ลบ.ม.


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบประปา พร้อมระบบส่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google