งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวธนัชพร ศุภวิทิตพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 10

2 ต้องการปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่ 200 ตารางวา
(800 ตารางเมตร) โดยต้องการตัดจำหน่ายภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

3 ข้อมูลพื้นฐาน 1.ปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่ 200 ตารางวา โดยมีระยะปลูก 40x20 เซนติเมตร โดยเว้นทางเดิน 40 เซนติเมตร 40 เมตร 40 cm. 20 cm. 20 เมตร เว้นช่องทางเดิน 40 cm.

4 ยกแปลงปลูกได้ 50 แถว มาจาก ด้านยาวของพื้นที่ปลูก 40 เมตร (4,000 เซนติเมตร) ด้านยาวของระยะปลูก 40 เซนติเมตร ด้านยาวของระยะทางเดิน 40 เซนติเมตร จากนั้นนำ 4,000 หารด้วย 40 จะเป็น 100 แถว เนื่องจากต้องกันพื้นที่สำหรับทางเดินและระยะปลูกเท่ากัน จึงนำ 2 ไปหาร จำนวนแถว เพื่อให้ได้จำนวนแถวที่ใช้ปลูกจริง ดังนั้น จำนวนแถวที่ใช้ปลูก คือ 100/2 = 50 แถว

5 ดังนั้นจะได้ทานตะวันจำนวน 5,000 ดอก
แถวละ 100 หลุม มาจาก ด้านกว้างของพื้นที่ปลูก 20 เมตร (2,000 เซนติเมตร) ด้านกว้างของระยะปลูก 20 เซนติเมตร จากนั้นนำ 2,000 หารด้วย 20 จะเป็น 100 หลุม ดังนั้นจะได้ทานตะวันจำนวน 5,000 ดอก มาจาก 100x50 = 5,000

6 ดังนั้นต้องใช้เมล็ดทานตะวันจำนวน 10,000 เมล็ด
2. อัตราการงอกของเมล็ดคือ 50% เนื่องจาก หยอดเมล็ดทานตะวัน 2 เมล็ดต่อ 1 หลุม ดังนั้นต้องใช้เมล็ดทานตะวันจำนวน 10,000 เมล็ด มาจาก 100 หลุม คูณด้วย 50 แถว คูณด้วย 2 เมล็ด จะได้ x50x2 = 10,000 เมล็ด

7 3. ต้องการให้ต้นทานตะวันพร้อมที่จะตัดดอกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
โดยระยะเวลาในการปลูกนับจากวันที่หยอดเมล็ดจนถึงวันที่ตัดดอก คิดเป็นเวลา 55 วัน ดังนั้นต้องนับถอยหลังไป 55 วันจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพราะฉะนั้นต้องเริ่มหยอดเมล็ดวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 4. ดังนั้นต้องเริ่มเตรียมแปลงในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

8 ต้นทุนการผลิต: 1. ค่าแรงงานยกแปลงวันละ 300 บาท คนงาน 2 คน ยกแปลงได้ 10 แปลง/วัน ดังนั้นได้ใช้เวลา 5 วัน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 10,000 เมล็ด ราคาเมล็ด 1 กิโลกรัม ราคา 240 บาท (น้ำหนักเมล็ด 1กรัม/เมล็ด) ดังนั้นค่าเมล็ดพันธุ์ 240x10 = 2,400 บาท

9 รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด
3. ค่าปุ๋ย 2,025 บาท 4. ค่าน้ำ 400 บาท 5. ค่ากำจัดศัตรูพืช 1,850 บาท 6. ค่าแรงงานดูแล 300 บาท/ วัน/ คน จำนวน 55 วัน วันละ 2 คน 33,000 บาท 7. ค่าจ้างตัดดอก 500 บาท/ วัน/ คน จำนวน 1 วัน 2 คน 1,000 บาท รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด 43,675 บาท

10 ราคาขาย: จำนวนดอกทานตะวันที่คาดว่าจะได้คือ 5,000 ดอก โดยขายราคาดอกละ 30 บาท ดังนั้นจะขายได้ทั้งหมดรวม 150,000 บาท กำไร: ต้นทุนคือ 43,675 บาท ขายได้ 150,000 บาท กำไรที่ได้คือ 106,325 บาท

11 รายการ รายจ่าย รายรับ ค่าแรงยกแปลง 3,000 ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,400 3. ค่าปุ๋ย 2,025 4. ค่าน้ำ 400 5. ค่ากำจัดศัตรูพืช 1,850 6. ค่าแรงงานดูแล 33,000 7. ค่าจ้างตัดดอก 1,000 8. ค่าดอกทานตะวัน 150,000 รวม 43,675 กำไร 106,325

12 จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google