งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวธนัชพร ศุภ วิทิตพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวธนัชพร ศุภ วิทิตพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวธนัชพร ศุภ วิทิตพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 10

2 ต้องการปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่ 200 ตารางวา (800 ตารางเมตร ) โดยต้องการตัด จำหน่ายภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

3 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่ 200 ตารางวา โดยมีระยะปลูก 40x20 เซนติเมตร โดยเว้นทางเดิน 40 เซนติเมตร 40 เมตร 20 เมตร 40 cm. 20 cm. เว้นช่องทางเดิน 40 cm.

4 ยกแปลงปลูกได้ 50 แถว มาจาก ด้านยาวของพื้นที่ปลูก 40 เมตร (4,000 เซนติเมตร ) ด้านยาวของระยะปลูก 40 เซนติเมตร ด้านยาวของระยะทางเดิน 40 เซนติเมตร จากนั้นนำ 4,000 หารด้วย 40 จะเป็น 100 แถว เนื่องจากต้องกันพื้นที่สำหรับทางเดินและ ระยะปลูกเท่ากัน จึงนำ 2 ไปหาร จำนวน แถว เพื่อให้ได้จำนวนแถวที่ใช้ปลูกจริง ดังนั้น จำนวนแถวที่ใช้ปลูก คือ 100/2 = 50 แถว

5 แถวละ 100 หลุม มาจาก ด้านกว้างของพื้นที่ปลูก 20 เมตร (2,000 เซนติเมตร ) ด้านกว้างของระยะปลูก 20 เซนติเมตร จากนั้นนำ 2,000 หารด้วย 20 จะเป็น 100 หลุม ดังนั้นจะได้ทานตะวันจำนวน 5,000 ดอก มาจาก 100x50 = 5,000 ดังนั้นจะได้ทานตะวันจำนวน 5,000 ดอก มาจาก 100x50 = 5,000

6 2. อัตราการงอกของเมล็ดคือ 50% เนื่องจาก หยอดเมล็ดทานตะวัน 2 เมล็ด ต่อ 1 หลุม ดังนั้นต้องใช้เมล็ดทานตะวันจำนวน 10,000 เมล็ด มาจาก 100 หลุม คูณด้วย 50 แถว คูณด้วย 2 เมล็ด จะได้ 100x50x2 = 10,000 เมล็ด

7 3. ต้องการให้ต้นทานตะวันพร้อมที่จะตัดดอกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 โดยระยะเวลาในการปลูกนับจากวันที่หยอดเมล็ดจนถึงวันที่ตัดดอก คิดเป็นเวลา 55 วัน ดังนั้นต้องนับถอยหลังไป 55 วันจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพราะฉะนั้นต้องเริ่มหยอดเมล็ดวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 4. ดังนั้นต้องเริ่มเตรียมแปลงในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

8 ต้นทุนการผลิต : 1. ค่าแรงงานยกแปลงวันละ 300 บาท คนงาน 2 คน ยกแปลงได้ 10 แปลง / วัน ดังนั้นได้ใช้เวลา 5 วัน เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 10,000 เมล็ด ราคาเมล็ด 1 กิโลกรัม ราคา 240 บาท ( น้ำหนักเมล็ด 1 กรัม / เมล็ด ) ดังนั้นค่าเมล็ดพันธุ์ 240x10 = 2,400 บาท

9 3. ค่าปุ๋ย 2,025 บาท 4. ค่าน้ำ 400 บาท 5. ค่ากำจัดศัตรูพืช 1,850 บาท รวมต้นทุนการผลิต ทั้งหมด 43,675 บาท 6. ค่าแรงงานดูแล 300 บาท / วัน / คน จำนวน 55 วัน วันละ 2 คน 33,000 บาท 7. ค่าจ้างตัดดอก 500 บาท / วัน / คน จำนวน 1 วัน 2 คน 1,000 บาท

10 ราคาขาย : จำนวนดอกทานตะวันที่คาดว่าจะได้คือ 5,000 ดอก โดยขายราคาดอกละ 30 บาท ดังนั้นจะขายได้ทั้งหมดรวม 150,000 บาท กำไร : ต้นทุนคือ 43,675 บาท ขายได้ 150,000 บาท กำไรที่ได้คือ 106,325 บาท กำไร : ต้นทุนคือ 43,675 บาท ขายได้ 150,000 บาท กำไรที่ได้คือ 106,325 บาท

11 รายการรายจ่ายรายรับ 1. ค่าแรงยก แปลง 3,000 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 2,400 3. ค่าปุ๋ย 2,025 4. ค่าน้ำ 400 5. ค่ากำจัด ศัตรูพืช 1,850 6. ค่าแรงงาน ดูแล 33,000 7. ค่าจ้างตัด ดอก 1,000 8. ค่าดอก ทานตะวัน 150,00 0 รวม 43,675150,00 0 กำไร 106,325

12 จบการนำเสนอ แล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ที่ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน จัดทำโดย นางสาวธนัชพร ศุภ วิทิตพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google