งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย 91.17 % เป้า 91.64 % ต่ำกว่าเป้า 0.47 % งบลงทุน เบิกจ่าย 91.22 % เป้า 81.28 % สูงกว่าเป้า 9.94 % 64. 18 75. 87 1414 1818 1010 25 41 56. 57 7. 00 เป้าเบิกจ่ายงบ ลงทุน ( กรม ) 7.0 0 83.0 0 เป้าหมายการ เบิกจ่าย 1. เบิกจ่ายสะสมรวม ร้อยละ 94 2. เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 74 3. เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 83 ( กรมฯ ) การเบิกจ่ายงบลงทุน ของสำนักฯ 13 0.25 3.0 0 53. 00 62.0 0 71. 00 83. 00 33. 00 27. 00 44. 00 18.0 0 11. 00 การเบิกจ่ายงบรวมของ สำนักฯ 13 57.9 9% 56.37 % ( ต่ำกว่า เป้าหมาย 5.63 %)

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google