งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย % เป้า % ต่ำกว่าเป้า 0.47 % งบลงทุน เบิกจ่าย % เป้า % สูงกว่าเป้า 9.94 % เป้าเบิกจ่ายงบ ลงทุน ( กรม ) เป้าหมายการ เบิกจ่าย 1. เบิกจ่ายสะสมรวม ร้อยละ เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 83 ( กรมฯ ) การเบิกจ่ายงบลงทุน ของสำนักฯ การเบิกจ่ายงบรวมของ สำนักฯ % % ( ต่ำกว่า เป้าหมาย 5.63 %)

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 41 46 49 เป้าเบิกจ่าย งบรวม 22.5 0 46. 00 70.0 0 94. 00 52 36 79. 08 64. 30 69. 20 เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน 55. 50 74. 00 37. 00 18. 50 งบรวม เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google