งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว หมู่ 15 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว งบประมาณ 1,500,000 บาท ขั้นตอนดำเนินการ เสริมสันฝายสูงขึ้น 0.80 เมตร ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว หมู่ 15 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว งบประมาณ 1,500,000 บาท ขั้นตอนดำเนินการ เสริมสันฝายสูงขึ้น 0.80 เมตร ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว หมู่ 15 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว งบประมาณ 1,500,000 บาท ขั้นตอนดำเนินการ เสริมสันฝายสูงขึ้น 0.80 เมตร ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ผลการดำเนินงาน 100%

3 งานขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำ เขียว หมู่ 15 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน งานดินขุด 43,020 ม. 3 งานขนย้ายดิน 53,775 ม. 3 งบประมาณ 1,456,598.05 บาท ผลการดำเนินงาน 100%

4 งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่าง เก็บน้ำท่ากะบาก หมู่ 10 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน ทุบรื้อของเดิม บดอัดดิน ใหม่ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ งบประมาณ 797,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน 100%

5 งานซ่อมแซมทำนบดินและเขื่อน ป้องกันตลิ่ง อ่างฯ ท่ากะบาก หมู่ 10 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน ทิ้งหินใหญ่ด้านเหนือน้ำ งบประมาณ 1,000,000.00 บาท ผลการดำเนินงาน 100%


ดาวน์โหลด ppt งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว หมู่ 15 ต. ท่าแยก อ. เมือง จ. สระแก้ว งบประมาณ 1,500,000 บาท ขั้นตอนดำเนินการ เสริมสันฝายสูงขึ้น 0.80 เมตร ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google