งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว
งบประมาณจังหวัด 1. งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว งบประมาณ กปร. 2. ขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำเขียว งบประมาณปกติ 3. งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก 4. งานซ่อมแซมทำนบดินและเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก

2 งบประมาณจังหวัด งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว
หมู่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว งบประมาณ 1,500,000 บาท ขั้นตอนดำเนินการ เสริมสันฝายสูงขึ้น 0.80 เมตร ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ผลการดำเนินงาน 100%

3 งบประมาณ กปร. งานขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำเขียว
หมู่ 15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว งบประมาณ 1,456, บาท ขั้นตอนการดำเนินงาน งานดินขุด ,020 ม.3 งานขนย้ายดิน 53,775 ม.3 ผลการดำเนินงาน 100%

4 งบประมาณ ปกติ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก
หมู่ 10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว งบประมาณ 797, บาท ขั้นตอนการดำเนินงาน ทุบรื้อของเดิม บดอัดดินใหม่ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ผลการดำเนินงาน 100%

5 งบประมาณ ปกติ งานซ่อมแซมทำนบดินและเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ่างฯ ท่ากะบาก
หมู่ 10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว งบประมาณ 1,000, บาท ขั้นตอนการดำเนินงาน ทิ้งหินใหญ่ด้านเหนือน้ำ ผลการดำเนินงาน 100%


ดาวน์โหลด ppt 1. งานปรับปรุงฝายคลองน้ำเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google