งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ข้อมูล ปัจจุบัน ปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำในอ่าง (ม.รทก.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) น้ำในอ่างเทียบกับความจุ (%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (ลบ.ม./วินาที) (ล้าน ลบ.ม./วัน) ปริมาณการระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที) 35.18 97.74 10.18 2.52 0.22 30.24 2.61 34.97 88.74 9.24 17.36 1.50 10.64 0.92

2 เขื่อนพระรามหก ข้อมูล ปัจจุบัน ปี 2556 หมายเหตุ
ระดับน้ำเหนือเขื่อน (ม.รทก.) ปริมาณการระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที) (ล้าน ลบ.ม./วัน) ปริมาณน้ำผันเข้าคลองระพีพัฒน์ (ลบ.ม./วินาที) 6.08 14.58 1.26 41.90 3.62 6.83 7.26 0.63 56.82 4.91

3 เขื่อนเจ้าพระยา ข้อมูล ปัจจุบัน ปี 2556 หมายเหตุ
ปริมาณน้ำที่ จ.นครสวรรค์ (ลบ.ม./วินาที) (ล้าน ลบ.ม./วัน) ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (ม.รทก.) ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที) 404 34.91 15.36 55 4.75 392 33.87 16.60 174 15.03


ดาวน์โหลด ppt รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google