งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำในอ่าง ( ม. รทก.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) น้ำในอ่างเทียบกับความจุ (%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำในอ่าง ( ม. รทก.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) น้ำในอ่างเทียบกับความจุ (%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำในอ่าง ( ม. รทก.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) น้ำในอ่างเทียบกับความจุ (%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) ปริมาณการระบายน้ำ ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) 35.18 97.74 10.18 2.52 0.22 30.24 2.61 34.97 88.74 9.24 17.36 1.50 10.64 0.92

2 เขื่อนพระราม หก ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำเหนือเขื่อน ( ม. รทก.) ปริมาณการระบายน้ำ ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) ปริมาณน้ำผันเข้าคลองระพีพัฒน์ ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) 6.08 14.58 1.26 41.90 3.62 6.83 7.26 0.63 56.82 4.91

3 เขื่อน เจ้าพระยา ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่ จ. นครสวรรค์ ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ( ม. รทก.) ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ( ลบ. ม./ วินาที ) ( ล้าน ลบ. ม./ วัน ) 404 34.91 15.36 55 4.75 392 33.87 16.60 174 15.03


ดาวน์โหลด ppt เขื่อนป่าสักชล สิทธิ์ ข้อมูลปัจจุบันปี 2556 หมายเหตุ ระดับน้ำในอ่าง ( ม. รทก.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ( ล้าน ลบ. ม.) น้ำในอ่างเทียบกับความจุ (%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google