งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

2 ระดับประเทศ 46.50

3 ระดับประเทศ 34.72

4 30.68 ระดับประเทศ 30.68

5 36.08 ระดับประเทศ 36.08

6 33.70 ระดับประเทศ 33.70

7 56.79 ระดับประเทศ 56.79

8 43.22 ระดับประเทศ 43.22

9 40.02 ระดับประเทศ 40.02

10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ 41.09

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประเทศ 41.42

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ 32.42

14 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 32.66

15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ 39.44

16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประเทศ

18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับประเทศ

19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ

20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประเทศ

21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google