งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งหน้าที่การทำงาน ภายในกลุ่ม การประชุมการเลือก หัวข้องานนำเสนอ สรุปการประชุมเลือก หัวข้องานนำเสนอ การวางแผนงานนำเสนอ สารสนเทศของกลุ่ม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งหน้าที่การทำงาน ภายในกลุ่ม การประชุมการเลือก หัวข้องานนำเสนอ สรุปการประชุมเลือก หัวข้องานนำเสนอ การวางแผนงานนำเสนอ สารสนเทศของกลุ่ม..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งหน้าที่การทำงาน ภายในกลุ่ม การประชุมการเลือก หัวข้องานนำเสนอ สรุปการประชุมเลือก หัวข้องานนำเสนอ การวางแผนงานนำเสนอ สารสนเทศของกลุ่ม...

2 การแบ่งหน้าที่การ ทำงานภายในกลุ่ม ชื่อตำแหน่งหน้าที่ รับผิดชอบ 1. ด. ช. ปริญญา ธุตาสิทธิ์ สมาชิกหาเพลง 2. ด. ญ. ชุติ กาญจน์ กล้าจัด หัวหน้าออกแบบ, ค้นหา ข้อมูล 3. ด. ญ. นุชนาท น้อยนิล เลขาจัดทำ

3 1. ปริญญา ธุตาสิทธิ์ เลือกหัวข้อ ท่องเที่ยว 4 ภาค เพราะเราจะรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ 2. ชุติกาญจน์ กล้าจัด เลือกหัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะ จะได้รู้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. นุชนาท น้อยนิล เลือกหัวข้อ อาหารไทย เพราะ เราจะได้รู้จักอาหารไทยต่าง ๆ ที่เรา ไม่รู้จัก การประชุมการเลือก หัวข้องานนำเสนอ

4 สรุปได้ว่า เลือกหัวข้อ เศรษฐกิจ พอเพียง เพราะ จะได้รู้ปรัชญาเศรษฐกิจ เพียง และจะรู้ได้รู้เรื่องต่างที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปการประชุมเลือก หัวข้องานนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งหน้าที่การทำงาน ภายในกลุ่ม การประชุมการเลือก หัวข้องานนำเสนอ สรุปการประชุมเลือก หัวข้องานนำเสนอ การวางแผนงานนำเสนอ สารสนเทศของกลุ่ม...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google