งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว sunny kongsa. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว sunny kongsa. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว sunny kongsa

2

3 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ

4 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 20 ม.10 ต. คันโซ้ง อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก บิดาชื่อ นายเสริญ คงสา มารดาชื่อ นางคลี่ คงสา จำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นลูกคนสุดท้อง

5 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตาปี กำลังศึกษา ป. วิชาชีพครู

6 ประวัติการทำงาน พ. ศ.2553 เริ่มทำงานที่ ศูนย์ กศน. อำเภอเมือง กำแพงเพชร รับหน้าที่ ครู ศรช. ตำบลหนองปลิง พ. ศ.2554 ครู กศน. ตำบลหนองปลิง ตำแหน่ง พนักงาน ราชการ พ. ศ.2556 ครู กศน. ตำบลธำมรงค์ ตำแหน่งพนักงานราชการ จนถึงปัจจุบัน

7 หน้าที่ในความรับผิดชอบ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบกลุ่ม นักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มี นักศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 68 คน มีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร และวันพุธ ของทุกสัปดาห์ จัดงานการศึกษาต่อเนื่อง และจัดนอกจากนี้มี หน้าที่ในฝ่ายบริหาร คือการทำข่าว ประชาสัมพันธ์ และจัดทำวาระการประชุม ประจำเดือนเดือนของศูนย์ กศน. อำเภอเมือง กำแพงเพชร

8 คติประจำใจ อย่าคิดร้ายกับใครเพราะหากเราคิดกับเขายังไง เราก็จะได้รับอย่างนั้น

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ลานเรียนรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน. ตำบลธำมรงค์ ในความ รับผิดชอบของ นางสาวซันนี่ คงสา

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว sunny kongsa. สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google