งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธาน เลขาฯ รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธาน เลขาฯ รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ประธาน เลขาฯ รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ Knowledge Assets  เตรียมใจ (2 นาที) รอบสอง The Best Practice 2 7 6 9 8 1 10 5 4 3 เล่าในกลุ่มใหญ่ ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้ Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม) บทบาทครู ชื่อ เรื่องเล่า NO. C M

5 5 การเล่าเรื่อง (Story telling) เป้าหมายสำคัญ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึก หัวใจ ( ความเชื่อ ) สมอง ( ความคิด ) ร่างกาย ( การปฏิบัติ ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง ( เป็นการปลดปล่อย ความรู้จากการปฏิบัติ ) แหล่งข้อมูล : วิจารย์ พานิช การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ

6 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling) ไม่เกิน 10 คนต้องเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็น กันเอง ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย ความรู้สึก แบบนี้เอื้อต่อการเล่าเรื่องอย่างมีพลัง ทำให้ความรู้ฝังลึก และซ่อน อยู่มิดชิดจนตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนรู้ ถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นเมื่อ ถูกกระตุ้นด้วยบรรยากาศ “ตัวจริง”สมาชิกกลุ่มเป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อ การบรรลุ “หัวปลา” ที่ตกลงกัน ด้วยตนเอง ประสบการณ์ Coaching & Mentor ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบ ศักยภาพการเรียนรู้ ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ ในการช่วยให้นักเรียนค้นพบ ศักยภาพการเรียนรู้”

7 เรื่องเล่าความสำเร็จ (Storytelling) มี คุณลิขิต (เลขา : Note taker ) บันทึกลง บน Flip Chart และสกัด ประเด็นที่ได้จากเรื่อง เล่าใน Card ดึงความรู้ที่อยู่ในคน (tacit K) ออกมา : คนละ ~ 5 นาที มี คุณอำนวย (KF) ทำหน้าที่ดำเนินการ ประชุมและสรุปประเด็น เป็นระยะๆ

8 8 คำแนะนำ  พูดแบบเปิดใจ  ฟังแบบตั้งใจ ฟังแบบแขวนลอย  ให้โอกาสผู้อาวุโสน้อยพูดก่อน  ประธานต้องสร้างบรรยากาศ เชื้อเชิญ ให้ผู้น้อยกล้าแสดงความเห็นอย่างเป็น อิสระ

9 เทคนิคการเล่าเรื่อง เล่าเพียงประเด็นเดียว เล่าสั้นๆ เล่าตามความเป็นจริง เล่าให้เห็นตัวละคร เห็นการกระทำ เล่าแบบข้อมูลดิบ ไม่ตีความ ไม่ใส่ไข่ การเล่าความคิดโดยไม่กังวลว่าจะถูกหรือผิด เล่าให้มีชีวิตชีวา ดึงความรู้ฝังลึกจากการปฏิบัติ

10 Deep Listening : ตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสิน : การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี  แนะนำตัว เปิดใจให้คนอื่นรู้จักตัวตน  ความคาดหวังครั้งนี้ (ทำไมต้องมา)

11 Deep Listening : tips ฟังอย่างตั้งใจ ผู้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่เสนอข้อแนะนำ ใดๆ เช่น ทำไมไม่ทำแบบ แบบนี้ เป็นต้น แต่ซักถามในลักษณะขอข้อมูลเพิ่มได้ เก่งจัง ทำ ได้ไงเนี่ย ?

12 สร้างขุมความรู้ (Knowledge Assets) KF, NT ประสานงานกลุ่ม KP ช่วยกันจัด กลุ่มประเด็นที่เหมือน/คล้ายกัน (การ์ด) ไว้ ด้วยกัน ติดบน Flip chart เพื่อจะได้ดูพร้อมๆ กัน ประเด็นก็คือ ความชัดเจน ของเป้าหมาย ใช่มั้ยค่ะ

13 การจับประเด็น ใช้ข้อความ หรือถ้อยคำ ที่สื่อถึง ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit K) หรือเป็นความรู้จาก การปฏิบัติ ไม่ใช่ทฤษฎี พยายามหลีกเลี่ยง ข้อความหรือถ้อยคำที่ท่าน เคยอ่านมาแล้ว หรือใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการที่ ผ่านมา ตรวจสอบ “ขุมความรู้” ของกลุ่มอีกครั้ง ว่า ถ้อยคำที่ใช้นั้นสื่อถึงความรู้เชิงปฏิบัติเพียงใด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ( บทบาทครู C & M)

14 เลือกกรณีศึกษาเรื่องเล่า 1 เรื่อง The Best Practice เล่าในกลุ่มใหญ่

15 รวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)

16 แต่ละกลุ่มนำกระดาษการ์ดที่เขียนประเด็น “ขุมความรู้” มา รวมกันทั้งหมด ช่วยกันพิจารณาว่า มีประเด็นใดที่ซ้ำกันบ้าง? และมีประเด็น ใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นกลุ่ม หรือ ประเภทเดียวกัน ช่วยกันจัดกลุ่มประเด็น “ขุมความรู้” ออกเป็นหมวดหมู่ ไม่น้อย เกินไป หรือไม่มากเกินไป (บันได ๕ ขั้นการเรียนรู้) สร้างถ้อยคำหรือข้อความของหมวดหมู่ประเด็นขุมความรู้ที่ ต้องการสื่อถึงในลักษณะ “ความสามารถ/สมรรถนะ” ที่ทำให้ งานวิจัยประสบผลสำเร็จ เป็นแก่นความรู้ สังเคราะห์ขุมความรู้ เป็นแก่นความรู้ (Core Competence)

17 2 ประธาน เลขาฯ รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้ Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม) ปฏิบัติ 1. 2. 3. จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ บทบาทครู ชื่อ เรื่องเล่า NO. Knowledge Assets  เตรียมใจ (2 นาที) 7 6 9 8 รอบสอง 1 The Best Practice 10 5 4 3 เล่าในกลุ่มใหญ่ C M

18

19

20 2 ประธาน เลขาฯ รอบแรก รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้ Storytelling ความสุข/ ความ ภาคภูมิใจ “ ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้” (5 นาที / คน ทดเวลา 5 นาที ซักถาม) 1 2310............. Core Competence Key Success Factors ปฏิบัติ รวมกลุ่ม จัดเป็นหมวดหมู่ Card Technique 1. 2. 3. Success Story Mapping (Coaching & mentor) ใช้ ICT เช่น KnowledgeVolution จัดทำ ปฏิบัติ ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ KSF SS ชื่อสถาบัน NO. Knowledge Assets  เตรียมใจ (2 นาที) 76 3 4 5 10 9 8 รอบสอง 1

21 ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้ Storytelling ความสุข/ ความภาคภูมิใจ “ ในการช่วยให้นักเรียน ค้นพบศักยภาพการ เรียนรู้” (5 นาที /คนทดเวลา 5 นาที ซักถาม)


ดาวน์โหลด ppt ประธาน เลขาฯ รอบแรก ฝึก dialogue + deep listening แนะนำตัวเอง + หัวข้อเรื่องความภาคภูมิใจที่จะเล่า ( 1 นาที / คน) ปฏิบัติ จดบันทึก เน้นวิธีปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google