งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa 1. การแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่กำหนด 2. การเสนอการเลือกหัวข้อที่จะทำงาน 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa 1. การแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่กำหนด 2. การเสนอการเลือกหัวข้อที่จะทำงาน 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa 1. การแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่กำหนด 2. การเสนอการเลือกหัวข้อที่จะทำงาน 3. สรุปการประชุมการวางแผน

2 ชื่อตำแหน่งหน้าที่ ด. ช. ธนวัติ เพ็ญ เข็ม รองหัวหน้าเตรียมข้อมูล หรือเนื้อหาสาระ ด. ญ. สุทาทิพย์ สมาจารย์ หัวหน้าดำเนินและ ทำงาน ด. ญ. สุพรรษา แสงเพชร เรขาประชาสัมพันธ์ และตรวจทาน งาน

3 ชื่อหัวข้อที่เสนอ ด. ช. ธนวัติ เพ็ญ เข็ม เศรษฐกิจพอเพียง ด. ญ. สุทาทิพย์ สมาจารย์ อาหาร 4 ภาค ด. ญ. สุพรรษา แสง เพชร สถานที่ท่องเที่ยว

4

5


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa การวางแผนงาน สารสนเทศของ กลุ่ม zezaaa 1. การแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่กำหนด 2. การเสนอการเลือกหัวข้อที่จะทำงาน 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google