งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เข้าเว็บ scopus ( ตาม web address ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เข้าเว็บ scopus ( ตาม web address ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. เข้าเว็บ scopus ( ตาม web address ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก )

2 2. ใส่คำที่ต้องการสืบค้นใน search for แล้วเลือก หัวข้อที่ต้องการสืบค้น

3 เลือกช่วงเวลาที่ ต้องการสืบค้น เลือก ประเภท ของ เอกสาร 3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้น และเลือกประเภทของเอกสาร ( ในที่นี้เลือก เป็น Article and Review)

4 4. หลังจากกด search แล้ว จะปรากฏผลการสืบค้น ออกเป็นสองส่วน 1 3 4 5 6 2 1. ผลการสืบค้น 2. วารสาร 5 อันดับแรกที่ตีพิมพ์บทความ ( จำนวนบทความที่ลงตีพิมพ์ ) 3. ชื่อผู้เขียนบทความ 5 อันดับแรก ( จำนวนบาทความที่เขียน ) 4. ปีที่พิมพ์ ( จำนวนบทความในปีนั้นๆ ) 5. ที่อยู่ / หน่วยงานที่สามารถติดต่อกับผู้เขียนได้ 5 อันดับแรก ( จำนวนบทความ ) 6. สาขาวิชาของบทความ ( จำนวนบทความ ) ส่วนที่ 1

5 7 7.1 7.2 7.3 7.47.5 7. จำนวนบทความที่สืบค้นได้ 7.1 ชื่อบทความ 7.2 ผู้เขียนบทความ 7.3 ปีที่พิมพ์ 7.4 ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้าที่ลงพิมพ์ บทความ 7.5 จำนวนครั้งที่บทความนั้นๆ ถูกนำไปอ้างอิง ส่วนที่ 2


ดาวน์โหลด ppt 1. เข้าเว็บ scopus ( ตาม web address ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่บอกรับเป็นสมาชิก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google