งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล
จุดประสงค์ ประมวลผลข้อมูลในเป็นสารสนเทศ

2 การประมวลผลข้อมูล การประมวลผล คือ การกระทำต่างๆ กับข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การ จัดเรียง การคำนาณ การค้นคืน การรวมข้อมูล เป็นต้น สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

3 การประมวลผลข้อมูล สรุป ข้อมูลเข้า(ข้อมูล) ประมวลผล ข้อมูลออก(สารสนเทศ)
ตัวอย่าง บัตรคำทุกคนในห้อง จัดกลุ่ม -กลุ่มที่แบ่งตามประเภทของ บัตรคำ บัตรคำในกลุ่ม จัดเรียง -บัตรคำที่ผ่านการเรียงลำดับ

4 - เกณฑ์การแบ่ง >> อุปกรณ์เก็บข้อมูล
ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มบัตรคำ - กลุ่มที่ 1 >> ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ แฟลชเมมโมรี แผ่นดีวีดี - เกณฑ์การแบ่ง >> อุปกรณ์เก็บข้อมูล ตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูล - 1.ฮาร์ดดิสก์ 2.แผ่นดีวีดี 3.แฟลชเมมโมรี 4.แผ่นซีดี 5.แผ่นดิสก์ - เกณฑ์การแบ่ง >> ความจุของข้อมูลจากมากไปน้อย


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google