งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในเป็นสารสนเทศ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในเป็นสารสนเทศ จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในเป็นสารสนเทศ จุดประสงค์

2 • การประมวลผล คือ การกระทำต่างๆ กับข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคำนาณ การค้น คืน การรวมข้อมูล เป็นต้น • สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูล

3 การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลเข้า ( ข้อมูล ) ประมวลผลข้อมูลออก ( สารสนเทศ ) บัตรคำทุกคนใน ห้อง - จัดกลุ่ม - กลุ่มที่แบ่งตาม ประเภทของบัตรคำ ตัวอย่าง บัตรคำในกลุ่ม - จัดเรียง - บัตรคำที่ผ่านการ เรียงลำดับ สรุปสรุป

4 ตัวอย่างการ แบ่งกลุ่มบัตรคำ - กลุ่มที่ 1 >> ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ แฟลชเมมโมรี แผ่นดีวีดี - เกณฑ์การแบ่ง >> อุปกรณ์เก็บข้อมูล - 1. ฮาร์ดดิสก์ 2. แผ่นดีวีดี 3. แฟลชเมมโมรี 4. แผ่นซีดี 5. แผ่นดิสก์ - เกณฑ์การแบ่ง >> ความจุของข้อมูลจาก มากไปน้อย ตัวอย่างการ จัดเรียงข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 5 การประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูลในเป็นสารสนเทศ จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google