งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ผู้หญิงในวิกฤตมหันตอุทกภัย" วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ผู้หญิงในวิกฤตมหันตอุทกภัย" วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ผู้หญิงในวิกฤตมหันตอุทกภัย" วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล (รักษาการ) ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย

2 ผู้หญิงหลากหลายทุกระดับชั้น

3

4 หลวงแม่ธรรมนันทานำคณะภิกษุณีสงฆ์ ลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาด บริเวณหน้าวัตรรอรับฤดูน้ำ วัดพระธรรมกาย 22 พย. 54 วัดราชบูรณะ จ. พิษณุโลก 5 กย. 54

5 ผู้หญิงวิกฤต มหันตอุทกภัย

6 1.วิกฤติ "ภาวะผู้นำ" ของผู้หญิงที่เป็นผู้นำประเทศ (นายกรัฐมนตรี)ในวิกฤต มหันตอุทกภัย 2.วิกฤติของผู้หญิง “ต่างจังหวัด” และ "กรุงเทพ" ในวิกฤตม หันตอุทกภัย 3.วิกฤติ "มิติหญิงชาย" ในการจัดการ "- สิ่งที่ขาดหายและถูกหลงลืม (ตามเคย)! 3.วิกฤติ "มิติหญิงชาย" ในการจัดการ "วิกฤตมหันตอุทกภัย"- สิ่งที่ขาดหายและถูกหลงลืม (ตามเคย)! 4.ข้อสังเกตบางประการต่อ “บทบาทผู้หญิง" ในการฝ่าวิกฤตม หันตอุทกภัย 5. ข้อเสนอแนะการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

7 น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2554

8 1 วิกฤติ "ภาวะผู้นำ" ของ ผู้หญิงที่เป็นผู้นำประเทศ (นายกรัฐมนตรี)ในวิกฤต มหันตอุทกภัย 8

9 9 บางระกำโมเดล

10 10 นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการใน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ถูกน้ำท่วมโดยให้ อำเภอบางระกำเป็นพื้นที่นำร่อง วันนี้ (28 ส.ค.) ที่ว่าการอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เช่น รมว. เกษตรและสหกรณ์, รมว.มหาดไทย รมต.ประจำสำนัก นายกฯ และอธิบดีกรมชลประทาน ฯลฯ ได้เดินทางตรวจ ความคืบหน้าของโครงการ "บางระกำโมเดล” ท่ามกลาง กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนชาวบางระกำ มายืนรอให้การ ต้อนรับก่อนเข้าประชุมที่ "ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันช่วยเหลือ ฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยบางระกำ”

11 นครสวรรค์ (ล่ม) 11

12 สิงห์บุรีประตูระบายน้ำบางโฉมศรี 12

13 อยุธยา อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา 13

14 นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ อยุธยา 14 น้ำท่วม Handa อยุธยา

15 นิคม อุตสาหกรรม ไฮเทค 15 น้ำท่วม Handa อยุธยา

16 ปทุมธานีน้ำเหนือจากอยุธยาบ่าท่วม 16 น้ำท่วม Handa อยุธยา

17 นิคม อุตสาหกรรม นวนคร 17 น้ำท่วม Handa อยุธยา 19ต.ค.2554 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัฒน์ ผู้ว่ากทม.ฯ ประชุมกับศูนย์ปฎิบัติช่วยเหลือ ผู้ประภัยน้ำท่วม (ศปภ.) ถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ในส่วนของกทม.

18 วิกฤติ “ภาวะผู้นำ” 18

19 น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2485 นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม

20 น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี 2538 นายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา

21 น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2554 นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

22 22 January 14, 2011 : The recent heavy rain over SE QLD has caused flooding in northern NSW, especially along rivers with headwaters in the NSW Northern Tablelands. The coastal flowing Clarence River and westerly flowing Macintyre River experienced major flooding.

23 น้ำท่วมประเทศออสเตรเลีย ปี 2554 นายกรัฐมนตรี Ms Julia Gillard Prime Minister Julia Gillard holds back tears as she pays tribute to flood victims. Picture: Gary Ramage Source: The Daily Telegraph : February 09, 2011 Some MPs, Labor and Liberal, openly cried. Before yesterday's performance, Gillard had been the target of suggestions that she was wooden, needed to be more sympathetic and should take acting lessons. Gillard has rejected the criticisms, arguing she is more about substance than style. And the suggestion of taking up acting lessons to create a faux sympathy would only make things worse. The style "problem" for Gillard is that her leadership and public popularity were built on her parliamentary performance, and the image of her that was created in the public mind is divorced from her outside the parliament. The public disappointment with her during last year's election campaign was not just a matter of there being a "real Julia and a fake Julia"; the fall in popularity was because the Julia the public was seeing was not the one they were familiar with. Do the PM's tears show the real Julia Gillard?

24 น้ำตา... นายกรัฐมนตรี ภาวะผู้นำ? 24

25 ผู้ชาย (ก็)ร้องไห้ แต่ไม่เป็นประเด็น “ภาวะผู้นำ” ! 25 น้ำท่วม Handa อยุธยา

26 2 วิกฤติของผู้หญิง “ต่างจังหวัด” และ "กรุงเทพ" ในวิกฤต มหันตอุทกภัย ผู้หญิงที่มีเสียงดัง ผู้หญิงที่มีเสียงดัง ผู้หญิงกรุงเทพ-ผู้หญิงทำงาน ผู้หญิงกรุงเทพ-ผู้หญิงทำงาน แรงงานหญิง แรงงานหญิง ผู้หญิง “ต่างจังหวัด-ชาวบ้าน-ชาว ชุมชน ผู้หญิง “ต่างจังหวัด-ชาวบ้าน-ชาว ชุมชน 26

27 ผู้หญิงที่มีเสียงดัง ผู้หญิงที่มีเสียงดัง 27

28 ผู้หญิงกรุงเทพ-ผู้หญิงทำงาน ผู้หญิงกรุงเทพ-ผู้หญิงทำงาน 28 นางทศสิริ พูลนวล ชาว จ.นนทบุรี

29 แรงงานหญิง แรงงานหญิง 29 วิกฤตหนัก "น้ำท่วม" แรงงานดิ่งตก งานสูงเกือบ 4 แสนคน 3 จังหวัดพื้นที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี พุ่งเฉียดเกือบ 4 แสนคน เหมือนแพร ศรีสุวรรณ ศูนย์ข่าว TCIJ

30 30 จังหวัดอยุธยา มี16 อำเภอได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 153,298 คน จากสถานประกอบการณ์ทั้งหมด 2,153 แห่ง จังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ มีสถานประกอบการณ์ทั้งสิ้น 3,120 แห่ง มี แรงงานได้รับผลกระทบ จำนวน 122,592 คน จังหวัดนนทบุรี มีผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการมากถึง 2,240แห่ง มี แรงงานได้รับผลกระทบจำนวน 71,237 คน

31 31 ในปี 2553 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2553 รวมทั้งสิ้นจานวน 1,335,155 คน จำแนกประเภท: คนต่างด้าวตามมติ ครม. 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา) ได้รับอนุญาตฯ จานวน 932,255 คน คิดเป็นร้อยละ 69.82 ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จานวน 228,411 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11 ประเภททั่วไป จานวน 70,449 คน คิดเป็นร้อยละ 5.28 ประเภทนำเข้า จานวน 43,032 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.22 ประเภท ชนกลุ่มน้อย จานวน 23,340 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ประเภทส่งเสริมการลงทุน จานวน 23,245 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.74 ประเภทตลอดชีพ จานวน 14,423 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักร

32 ผู้หญิงชาวบ้าน-ชาวชุมชน ผู้หญิงชาวบ้าน-ชาวชุมชน 32 เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,464,790 ราย มีพื้นที่เสียหาย 11,429,901 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นทีปลูกข้าว 9,180,657 ไร่ แต่ความเสียหายโดยรวมของภาคเกษตรมีผลทำให้จีดีพีลดลง 28,927 ล้านบาท และทำให้รายได้ภาคเกษตรหายไป 44,584 ล้านบาท ที่มา: สภาพัฒน์ฯ

33 3 วิกฤติ "มิติหญิงชาย" ในการ จัดการ "- สิ่งที่ขาดหายและถูกหลงลืม (ตามเคย)! วิกฤติ "มิติหญิงชาย" ในการ จัดการ "วิกฤตมหันตอุทกภัย"- สิ่งที่ขาดหายและถูกหลงลืม (ตามเคย)! 33

34 1.ผู้หญิง (รวมทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส) จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากภาวะภัยพิบัติ 2.รัฐไม่มีมาตรการที่จะ “ปกป้องคุ้มครอง” คนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ 1.ไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง เนื่องจากเพศ (gender sensitive) 2.ไม่มีการสร้างหลักประกันว่าสิทธิของผู้หญิงจะได้รับการเคารพ 3.ไม่มีการคำนึงถึงและไม่ได้ให้ความสำคัญในอันดับต้นๆต่อความจำเป็นขั้น พื้นฐานของผู้หญิงและกลุ่มเปราะบาง 4.ไม่มีมาตรการหรือกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองผู้หญิงจากการถูกเลือกปฏิบัติ และถูกเอาเปรียบทางเพศในสถานการณ์วิกฤติ 5.องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสตรี และ เด็กไม่มีส่วนร่วมในระดับ การตัดสินใจสำคัญๆ ในเรื่องการจัดการพิบัติภัย การอพยพ การจัดการ ศูนย์พักพิง 34

35 4 ข้อสังเกตบางประการต่อ “บทบาทผู้หญิง" ในการฝ่าวิกฤตมหันตอุทกภัย 35 “บทบาทผู้หญิง"ในพื้นที่สาธารณะ ต่อวิกฤตมหันตอุทกภัย ปี 2554 มีมากขึ้นและเด่นชัดขึ้น

36 1)บทวิจารณ์ภาวะผู้นำของ "หนูดี" และ "เอิร์น“ 2)การจุดประเด็นของ กป.อพช. เรื่อง “ชุมชนจัดการ ตนเอง” 3)การริเริ่มโครงการ "ถอดบทเรียน-การฝ่าวิกฤติน้ำ ท่วมของผู้นำชุมชนสตรี" ของ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิชุมชนไท UN Women และเครือข่ายผู้หญิง พลิกโฉมฯ 4)การเชื่อมประสานกับเครือข่ายภาคประชาชนของ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

37 1.รัฐบาลควรยอมรับ ให้ความเคารพ และ สนับสนุนการที่ประชาชนในชุมชนที่ประสบ ปัญหารวมตัวกัน ร่วมกันตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา 2.ให้รัฐสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ของ ชุมชน และดำเนินการโดยชุมชน เพื่อจัดการ ชุมชนของตนเอง 3.ให้รัฐสนับสนุนสิ่งจำเป็นในการดำเนินงานศูนย์ พักพิงของชุมชน อันได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค หน่วยตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ เครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมัน เสื้อชูชีพ เรือติดเครื่องยนต์พร้อม น้ำมัน

38 1)บทวิจารณ์ภาวะผู้นำของ "หนูดี" และ "เอิร์น“ 2)การจุดประเด็นของ กป.อพช. เรื่อง “ชุมชนจัดการ ตนเอง” 3)การริเริ่มโครงการ "ถอดบทเรียน-การฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ของผู้นำชุมชนสตรี" ของ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิ ชุมชนไท UN Women และเครือข่ายผู้หญิงพลิก โฉมฯ 4)การเชื่อมประสานกับเครือข่ายภาคประชาชนของ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

39

40

41 1)บทวิจารณ์ภาวะผู้นำของ "หนูดี" และ "เอิร์น“ 2)การจุดประเด็นของ กป.อพช. เรื่อง “ชุมชนจัดการ ตนเอง” 3)การริเริ่มโครงการ "ถอดบทเรียน-การฝ่าวิกฤติน้ำท่วม ของผู้นำชุมชนสตรี" ของ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิ ชุมชนไท UN Women และเครือข่ายผู้หญิงพลิก โฉมฯ 4)การเชื่อมประสานกับเครือข่ายภาคประชาชนของ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

42 5“ข้อเสนอแนะ” การบูรณาการ "มิติหญิงชาย" และ "บทบาทหญิงชาย" ให้เป็นกระแสหลักของ การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและการ บริหารจัดการ 42

43 “ข้อเสนอแนะ 10 ประการ” การบูรณาการ "มิติหญิงชาย" และ "บทบาทหญิงชาย" ให้เป็นกระแสหลักของการ บริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและการบริหารจัดการ 1.ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน (หรือต้องแบกรับภาระในครอบครัว) ควรได้รับ สิทธิ์ในอันดับต้นๆ ในการได้รับการช่วยเหลือ อพยพ การเข้าศูนย์พักพิง หรือ การดูแลเอาใจใส่ 2.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องคำนึงถึง “มิติหญิงชาย” ในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสรรสิ่งจำเป็น การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านสุขอนามัย ชีวอนามัย และความจำเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกันของหญิง ชาย และความ หลากหลายทางเพศ 3.อาหารเฉพาะกลุ่ม เช่น นมสำหรับเด็กเล็ก อาหารเด็ก คนแก่ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วย ผู้พิการ จะต้องจัดสรร/จัดหาให้อย่างเพียงพอ 43

44 4. ต้องมีบริการด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อผู้หญิง และ กลุ่ม เปราะบางในภาวะประสบภัย 5. ต้องมีกลไกการแจ้งและรายงานในเรื่องการถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกล่วง ละเมิดทางเพศในภาวะภัยพิบัติต่อผู้หญิงและกลุ่มเปราะบาง 6.ต้องมีผู้แทนจากองค์กรสตรีและผู้นำสตรีจากชุมชนที่ประสบภัยร่วมอยู่ใน คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในระดับการตัดสินใจสำคัญๆ ต่อการออก มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้หญิงจะ สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม และต้องมี จำนวนไม่น้อยกว่า 33% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7.ความเป็นส่วนตัว ความจำเป็นเฉพาะของผู้หญิงควรได้รับการพิจารณาในอันดับ ต้นๆ ในการจัดการศูนย์พักพิง ศูนย์อพยพ หรือการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 44

45 8. ผู้หญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบ หรือที่นำงานมาทำที่บ้าน และเป็นผู้ประสบภัย ควรได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจ เครื่องมือทำกิน และการ ส่งเสริม/ชดเชยรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 9. เด็กหญิงและเยาวชนหญิงที่ประสบภัยจะต้องได้รับการคุ้มครองทั้งด้านสุขภาพ อนามัย และการศึกษาในภาวะประสบภัย 10. สื่อควรให้ความสำคัญกับปัญหาความยากลำบากผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางเมื่อ เผชิญกับภาวะพิบัติภัยและการรายงานข่าวในเรื่องที่อ่อนไหวและอาจละเมิด ความเป็นส่วนตัว การล่วงละเมิดทางเพศ การละเมิดสิทธิ และการถูกเลือก ปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็ก และกลุ่มเปราะบาง จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ ต้นๆ และควรจะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง 45

46 46 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt “ผู้หญิงในวิกฤตมหันตอุทกภัย" วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google