งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม ปลูกที่สวน พฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศ อินโดนีเซีย ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม ปลูกที่สวน พฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศ อินโดนีเซีย

2

3

4 ในช่วงปี พ. ศ ได้แพร่กระจายพันธุ์มายัง เกาะสุมาตราและเริ่มปลูกเป็น การค้าอย่างจริงจังเมื่อปี พ. ศ ปี พ. ศ มีพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันในเกาะ สุ มาตรา 22,500 ไร่

5 จนถึงปัจจุบันทั้งประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซียมี พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมกัน ประมาณ ล้านไร่ ปี พ. ศ มาเลเซีย ได้เริ่มปลูก ปาล์มน้ำมันครั้งแรกที่ สวนพฤกษศาสตร์ สิงคโปร์ และมีการ ค้นคว้าวิจัยครั้งแรกที่ กรมวิชาการเกษตรในรัฐ Selangor การปลูกปาล์มน้ำมันเป็น การค้าครั้งแรกในประเทศ มาเลเซีย เริ่มในปี พ. ศ ที่ Estate ของรัฐ Selangor

6 ปาล์มน้ำมันถูกนำเข้ามาใน ประเทศไทย โดย พระยา ประดิพัทธ์ภูบาล เมื่อ 60 ปีก่อน จากอินโดเนเซีย มาเลเซีย ใน ปี 2472 ปลูกเป็น ปาล์มประดับ ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัด สงขลา และ สถานี กสิกรรมพลิ้ว จังหวัด จันทบุรี

7 เมื่อปี 2511 มีการส่งเสริมการ ปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่ เริ่มโดย โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนา ภาคใต้ จังหวัดสตูล เนื้อที่ ประมาณ 20,000 ไร่ และโครงการ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำมัน และ สวนปาล์มจำกัด ( สวน เจียร วานิช ) ตำบล ปลายพระยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประมาณ 20,000 ไร่

8 ประวัติการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในประเทศไทย  ระยะแรก ปี ( ประมาณ 50 ปี ) เป็นช่วงระยะเวลาที่มี การขยายพื้นที่ค่อนข้างช้า  ระยะที่สอง จากปี เป็นระยะที่มีการพัฒนาการ ขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเฉลี่ย แล้วมีการเพิ่มพื้นที่ปลูก ประมาณ 50, ,000 ไร่ต่อปี ปัจจุบัน ( พ. ศ. 2550) มีพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมัน ประมาณ 3,3000,000 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google