งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา (แถบแอฟริกาตะวันตก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา (แถบแอฟริกาตะวันตก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา (แถบแอฟริกาตะวันตก)
ปี พ.ศ ชาวโปรตุเกสได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามาปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่มปลูกที่สวน พฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย

2

3

4 ในช่วงปี พ.ศ ได้แพร่กระจายพันธุ์มายังเกาะสุมาตราและเริ่มปลูกเป็นการค้าอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2454 ปี พ.ศ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเกาะ สุมาตรา 22,500 ไร่

5 ปี พ.ศ มาเลเซีย ได้เริ่มปลูกปาล์มน้ำมันครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ สิงคโปร์ และมีการค้นคว้าวิจัยครั้งแรกที่กรมวิชาการเกษตรในรัฐ Selangor การปลูกปาล์มน้ำมันเป็นการค้าครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย เริ่มในปี พ.ศ ที่ Estate ของรัฐ Selangor จนถึงปัจจุบันทั้งประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมกัน ประมาณ ล้านไร่

6 ปาล์มน้ำมันถูกนำเข้ามาในประเทศไทย โดย พระยาประดิพัทธ์ภูบาล เมื่อ 60 ปีก่อนจากอินโดเนเซีย มาเลเซีย ใน ปี 2472 ปลูกเป็นปาล์มประดับ ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัดสงขลา และ สถานีกสิกรรมพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

7 เมื่อปี 2511 มีการส่งเสริมการปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่ เริ่มโดยโครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล เนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ และโครงการบริษัทอุตสาหกรรมน้ำมัน และ สวนปาล์มจำกัด (สวนเจียร วานิช) ตำบลปลายพระยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประมาณ 20,000 ไร่

8 ประวัติการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
 ระยะแรก ปี (ประมาณ 50 ปี) เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการขยายพื้นที่ค่อนข้างช้า  ระยะที่สอง จากปี เป็นระยะที่มีการพัฒนาการขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีการเพิ่มพื้นที่ปลูก ประมาณ 50, ,000 ไร่ต่อปี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ประมาณ 3,3000,000 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา (แถบแอฟริกาตะวันตก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google