งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม ปลูกที่สวน พฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศ อินโดนีเซีย ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม ปลูกที่สวน พฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศ อินโดนีเซีย

2

3

4 ในช่วงปี พ. ศ. 2396-2400 ได้แพร่กระจายพันธุ์มายัง เกาะสุมาตราและเริ่มปลูกเป็น การค้าอย่างจริงจังเมื่อปี พ. ศ. 2454 ปี พ. ศ. 2461 มีพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันในเกาะ สุ มาตรา 22,500 ไร่

5 จนถึงปัจจุบันทั้งประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซียมี พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวมกัน ประมาณ 37.04 ล้านไร่ ปี พ. ศ. 2413 มาเลเซีย ได้เริ่มปลูก ปาล์มน้ำมันครั้งแรกที่ สวนพฤกษศาสตร์ สิงคโปร์ และมีการ ค้นคว้าวิจัยครั้งแรกที่ กรมวิชาการเกษตรในรัฐ Selangor การปลูกปาล์มน้ำมันเป็น การค้าครั้งแรกในประเทศ มาเลเซีย เริ่มในปี พ. ศ. 2460 ที่ Estate ของรัฐ Selangor

6 ปาล์มน้ำมันถูกนำเข้ามาใน ประเทศไทย โดย พระยา ประดิพัทธ์ภูบาล เมื่อ 60 ปีก่อน จากอินโดเนเซีย มาเลเซีย ใน ปี 2472 ปลูกเป็น ปาล์มประดับ ที่สถานีทดลองยางคอหงส์ จังหวัด สงขลา และ สถานี กสิกรรมพลิ้ว จังหวัด จันทบุรี

7 เมื่อปี 2511 มีการส่งเสริมการ ปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่ เริ่มโดย โครงการนิคมสร้างตนเองพัฒนา ภาคใต้ จังหวัดสตูล เนื้อที่ ประมาณ 20,000 ไร่ และโครงการ บริษัทอุตสาหกรรมน้ำมัน และ สวนปาล์มจำกัด ( สวน เจียร วานิช ) ตำบล ปลายพระยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประมาณ 20,000 ไร่

8 ประวัติการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมัน ในประเทศไทย  ระยะแรก ปี 2472 -2525 ( ประมาณ 50 ปี ) เป็นช่วงระยะเวลาที่มี การขยายพื้นที่ค่อนข้างช้า  ระยะที่สอง จากปี 2525 - 2545 เป็นระยะที่มีการพัฒนาการ ขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งเฉลี่ย แล้วมีการเพิ่มพื้นที่ปลูก ประมาณ 50,000-100,000 ไร่ต่อปี ปัจจุบัน ( พ. ศ. 2550) มีพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมัน ประมาณ 3,3000,000 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีถิ่น กำเนิดในทวีปแอฟริกา ( แถบแอฟริกาตะวันตก ) ปี พ. ศ. 2391 ชาวโปรตุเกส ได้ริเริ่มนำปาล์มน้ำมันเข้ามา ปลูกในทวีปเอเชีย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google