งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา จัดทำโดย ด. ช. ชนสรณ์ ศรีงาม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา จัดทำโดย ด. ช. ชนสรณ์ ศรีงาม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา จัดทำโดย ด. ช. ชนสรณ์ ศรีงาม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next

2 ทวีป เอเชีย ทวีป ออสเตรเ ลีย ทวีป แอฟริกา ยุโรป อเมริกา หมู่เกาะ ปาปัว นิวกีนี end

3 ทวีปเอเชีย เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมาก ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ และตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก ( ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็น พื้นดิน ) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากรเอเชีย เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า next

4 ทวีปออสเตรเลีย ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่รวม แผ่นดินใหญ่ของประเทศ ออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะ ต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ในทาง ธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่ง ของทวีป ทำไมแผ่นดินที่กระจัดกระจาย เหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป สำหรับ ประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ ทวีปเดียวกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค ที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าออสตราเลเชีย next

5 ทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชียทั้ง ในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์ ) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดิน ทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ( พ. ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็น ร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก next

6 ทวีปยุโรป ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดน ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เร เนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัล และทะเลแคสเปียน ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร. กม. เล็กที่สุดเป็น อันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวน ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและ ทวีปแอฟริกาปี พ. ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากร โลก next

7 ทวีปอเมริกา ทวีป อเมริกา ( อังกฤษ : Americas) เป็นคำ เรียกรวม ๆ หมายถึงทั้งทวีปอเมริกา เหนือและทวีปอเมริกาใตรวมกัน ซึ่ง แก้ปัญหาความสับสนในภาษาอังกฤษ ของคำว่า "America" ( ไม่มี s) ซึ่งอาจ หมายถึงอเมริกาเหนือหรือใต้ก็ได้ ใน บางครั้งผู้เรียกยังอาจหมายถึงประเทศ ชื่อสหรัฐอเมริกาด้วย next

8 ปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี ( อังกฤษ : Papua New Guinea; ทอกพิ ซิน : Papua Niugini) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐเอก ราชปาปัวนิวกินี ( อังกฤษ : Independent State of Papua New Guinea; ทอกพิซิน : Independen Stet bilong Papua Niugini) เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย เป็นพื้นที่ ทางตะวันออกของเกาะนิวกินี ( พื้นที่ทางตะวันตกเป็นของ จังหวัดปาปัวของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในบริเวณ ตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางเหนือ ของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางตะวันตกของหมู่ เกาะโซโลมอน next


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา จัดทำโดย ด. ช. ชนสรณ์ ศรีงาม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google