งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 ความเป็นมา  กรมประมงได้ทำการศึกษาวิจัย พบว่า ปลาทูดำรงชีวิตอยู่ใน น่านน้ำไทย โดยแหล่งวางไข่ ที่สำคัญ คือบริเวณแหลมแม่ รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เกาะพงัน เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่งช่วงที่วางไข่ มากที่สุด คือ 15 กพ. – 15 พค. ของทุกปี

3 เป้าหมายการบริหาร จัดการ  อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ปลาทู และสัตว์น้ำอื่น ๆ  เปิดโอกาสให้สัตว์น้ำ โดยเฉพาะแม่ปลาทูวางไข่  เลี้ยงตัวในวัยอ่อน  สร้างความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพ ของ ชาวประมงอย่างยั่งยืน

4 ทิศทางการ เคลื่อนย้าย ของปลาทูใน อ่าวไทย อ่าวไทยตอน ใน หมู่เกาะ อ่างทอง

5 พื้นที่ห้ามทำการ ประมงด้วย เครื่องมือประมง บางชนิดเนื่องใน ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ฯ 15 กพ. – 15 พค. พื้นที่ 26,400 ตร. กม. หรือประมาณ 16.5 ล้านไร่ N – เขาม่องไล่ เมือง ปข. แลตฯ 11 - 49 - 40 S – อ. ดอนสัก สฎ. แลต ฯ 09 – 15 - 00 E - ลองฯ 100 – 15 - 00

6 เครื่องมือที่ห้ามทำการประมง เรืออวน ลากคู่ เรืออวนลากเดี่ยวคาน ถ่างแผ่นตะเฆ่ เรืออวนลาก เดี่ยวคานถ่าง เรืออวนลากเดี่ยวคาน ถ่าง ( ลากแขก ) 1 เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ ประกอบเรือกล

7 เรืออวนลากเดี่ยวคาน ถ่าง แผ่นตะเฆ่ ยกเว้น เครื่องมืออวนลากที่ใช้ ประกอบกับเรือกลลำเดียว ความยาวไม่ เกิน 16 เมตร ทำการประมงได้เฉพาะ ในเวลากลางคืน เรืออวนลากเดี่ยว คานถ่าง ( ลาก แขก )

8 2. เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ ประกอบกับเรือกลทำการ ประมงด้วยวิธีอวนล้อมจับปลาทู หรือวิธีคล้ายคลึงกัน

9 3. เครื่องมือ อวนลอยปลา ทู ( อวนช๊อต )

10 แต่มีข้อยกเว้นโดยมี เงื่อนไข ดังนี้  กรณี เรือยนต์ที่มีความยาว เกิน 14 เมตร  ทำการประมงได้ตั้งแต่ 15 เมย. – 15 พค.  ใช้อวนที่มีความกว้าง ( ลึก ) ไม่เกิน 70 ช่องตา  ใช้อวนที่มีความยาวไม่เกิน 4,000 เมตร ( ใช้กว้าน )  หากอวนยาวเกิน 4,000 เมตร ห้ามใช้กว้านช่วยใน การกู้อวน

11 หรือเว้นแต่ใช้เครื่องมือ อวนติดตากับเรือ ดังนี้  ( ไม่ห้ามตามประกาศฉบับ ปัจจุบัน )  เรือหางยาว  เรือเครื่องยนต์กลางลำไม่มี เก๋ง ( หลังคา ) ขนาดความยาว < 14 ม. ขนาดความยาว < 14 ม.  ใช้กว๊านช่วยในการกู้อวน ได้

12 เรือ อวนช๊อต หางยาว ( ทำการ ประมง ได้ตลอด 3 เดือน )

13 เรือ อวนช๊อต เครื่องยนต์ กลางลำ ความยาวไม่ เกิน 14 เมตร ทำ การประมงได้ ตลอด 3 เดือนใช้กว๊าน ช่วยกู้ อวนได้

14 4. เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ประกอบกับเรือกล เรืออวนล้อมจับ ( อวน ดำ ) เรืออวนล้อมจับปลา กะตักกลางคืน เรืออวนล้อมจับปลา กะตักกลางวัน

15 5.. อวนครอบ อวนช้อน อวนยก ที่ใช้ ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำการประมงปลากะตัก

16 6. อวนรุน ที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มี ความยาวเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป ยกเว้น เครื่องมืออวนรุนที่มีความยาวต่ำกว่า 14 เมตร

17 เรือประมงที่สามารถ ทำการประมงได้ เรือครอบหมึก

18 เรือลอบหมึกเรือลอบปู เรืออวนลอยขนาดเล็กเรืออวนลอยขนาด ใหญ่

19 มาตรการบริหารจัดการ สัตว์น้ำในฤดูมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ประจำปี 2554 และจัดกิจกรรมต่างๆ ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 1. ติดตั้ง ป้ายคัตเอาท์ไวนิล 2. แจกจ่ายสำเนาประกาศกระทรวง เกษตรฯ ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม พ. ศ. 2550 3. จัดทำแผ่นพับชี้แจงเครื่องมือทำการ ประมงที่ถูกห้าม และเครื่องมือที่ สามารถใช้ทำการประมงได้ 4. สื่อวิทยุ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยู่ในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5. สื่อโทรทัศน์ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ด้วยตัวอักษรวิ่งทางเคเบิ้ลทีวี ในเขต อำเภอเมือง หัวหิน ปราณบุรี และบาง สะพาน

21 6. สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น 7. ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ ชาวประมง กลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สัตว์น้ำ ชาวประมง ชุมชนต้นแบบ เยาวชน ยุวประมง และนักเรียน ประมาณ 600 คน เดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ใน วันที่ 11 กพ. 2554 เวลา 08.00 - 10.00 น.

22 มาตรการปี 2554 กรมประมงมีนโยบาย ควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นตาม มาตรการเนื่องจากได้ ผ่อนปรนมาหลายปี แล้ว ทั้งนี้ เพื่อการใช้ ทรัพยากรอย่าง ยุติธรรม และสงวนไว้ใช้อย่าง ยั่งยืน

23


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google