งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ประพันธ์ คำแผน เลขที 10 ชื่อ ด. ช. ธีรทัศน์ สรรพ จารุนันท์ เลขที่ 7 เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ประพันธ์ คำแผน เลขที 10 ชื่อ ด. ช. ธีรทัศน์ สรรพ จารุนันท์ เลขที่ 7 เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Click."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ประพันธ์ คำแผน เลขที 10 ชื่อ ด. ช. ธีรทัศน์ สรรพ จารุนันท์ เลขที่ 7 เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Click

2 ทวีป เอเชีย เอเชีย ทวีป แอฟริกา แอฟริกา ทวีป ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ทวีป ยุโรป ยุโรป Home แบบทด สอบ

3 ทวีปเอเชีย เอเชีย เป็นทวีปใหญ่และมีประชากรมาก ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลก เหนือและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 8.7 ของผิวโลก ( ร้อยละ 30 ของส่วนที่เป็น พื้นดิน ) และมีประชากรราว 3,900 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชากร เอเชียเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ตามบทนิยามที่เสนอโดยสารานุกรมบริตานิ กา และสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก Back

4 ทวีปออสเตรเลีย ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่รวม แผ่นดินใหญ่ของประเทศ ออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะ ต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ในทาง ธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่ง ของทวีป ทำไมแผ่นดินที่กระจัดกระจาย เหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป สำหรับประเทศ นิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่ใหญ่กว่าที่ เรียกว่าออสตราเลเชีย Back

5 ทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตาราง กิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์ ) รวมทั้ง เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามี พื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลก ทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ( พ. ศ. 2552) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของ ประชากรโลก Back

6 ทวีปยุโรป ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทาง ภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้าน ตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมี พรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทร อาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทร แอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เร เนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับ เทือกเขายูรัล ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร. กม. เล็ก ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีป ออสเตรเลีย Back


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. ประพันธ์ คำแผน เลขที 10 ชื่อ ด. ช. ธีรทัศน์ สรรพ จารุนันท์ เลขที่ 7 เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Click.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google