งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ติด กับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซียและอยู่ทางเหนือ ของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ติด กับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซียและอยู่ทางเหนือ ของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 - เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ติด กับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซียและอยู่ทางเหนือ ของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย - ประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาค และเป็น ประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค เป็นประเทศที่มี ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจำนวน ประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน

4 สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาว ยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิง มลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบ หรือผ้าแพรจีนก็ได้

5

6 คลิกที่นี่

7


ดาวน์โหลด ppt - เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ติด กับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซียและอยู่ทางเหนือ ของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google