งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. พีรวัส เกิด สมนึก เลขที่ 11 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. พีรวัส เกิด สมนึก เลขที่ 11 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. พีรวัส เกิด สมนึก เลขที่ 11 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next

2 ทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ใต้ ทวีปแอฟริกา แบบฝึกหัด

3 ทวีปเอเซีย ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 44 ล้านตาราง กิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างที่สุดใน โลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลก ทวีป เอเชียตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 องศา 41 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 24 องศา 4 ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดา ตะวันตก Next

4 ทวีปออสเตรเลีย ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เป็นที่ตั้ง ของประเทศออสเตรเลีย ประเทศ นิวซีแลนด์ ทวีปออสเตรเลียได้รับสมญา นามว่า ทวีปเกาะส่วนหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่ง เป็นที่ตั้งของประเทศอื่น ๆ ต่อเนื่องไปถึง ทวีปแอนตาร์กติก เรียกว่า โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมู่เกาะในภาคกลางและ ภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งหมู่ เกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมลายู Next

5 ทวีปอเมริกาใต้ ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ใหญ่เป็น อันดับ 4 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านตาราง กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 299 ล้านคน รูปร่างของทวีปอเมริกาใต้ คล้ายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ มี ลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ มีฐานกว้างอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนยอด สามเหลี่ยมอยู่ทางทิศใต้ Next

6 ทวีปแอฟริกา ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย มี พื้นที่ประมาณ 30.3 ล้านตราราง กิโลเมตร มีประชากร 600 ล้าน คน อยู่ระหว่างละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 50 ลิปดาใต้ ลองติจูดที่ 51 องศา 24 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 32 ลิปดา Next

7 แบบฝึกหัดสังคม ข้อ 1. ทวีปใดใหญ่ที่สุดในโลก 1. ทวีปเอเชีย 2. ทวีปยุโรป 3. ทวีปแอฟริกา 4. ทวีปอเมริกา ใต้ ใต้

8 ถูกต้องครับ Next

9 ผิดครับ Next

10 ข้อ 2. ทวีปใดเป็นทวีปที่ใหญ่เป็น อันดับ 4 ของโลก 1. ทวีป แอฟริกา 2. ทวีปอเมริกา ใต้ 3. ทวีปเอเซีย 4. ทวีป ออสเตรเลีย

11 ถูกต้องครับ Next

12 ผิดครับ Next

13 ข้อ 3. ทวีปเอเชียมีพื้นที่เท่าใด 1.44 ล้านตารางกิโลเมตร 2.43 ล้านตารางกิโลเมตร 3.45 ล้านตารางกิโลเมตร 4.46 ล้านตารางกิโลเมตร

14 ถูกต้องครับ Next

15 ผิดครับ Next

16 ข้อ 4. ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ เท่าใด 1.30.3 ล้านตราราง กิโลเมตร 3.32.3 ล้านตราราง กิโลเมตร 4.33.3 ล้านตราราง กิโลเมตร 2.31.3 ล้านตราราง กิโลเมตร

17 ถูกต้องครับ Next

18 ผิดครับ Next

19 ข้อ 5. รูปร่างของทวีปอเมริกาใต้ คล้ายคลึงกับทวีป 1. ทวีปอเมริกาเหนือ 3. ทวีปออสเตรเลีย 4. ทวีปเอเซีย 2. ทวีปแอฟริกา

20 ถูกต้องครับ Next

21 ผิดครับ Next

22 ข้อ 6. อเมริกาใต้ มีลักษณะคล้าย รูป 1. รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ 4. รูปหกเหลี่ยมหัวกลับ 3. รูปสี่เหลี่ยมหัวกลับ 2. รูปห้าเหลี่ยมหัวกลับ

23 ถูกต้องครับ Next

24 ผิดครับ Next

25 ข้อ 7. ทวีปออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของ ประเทศใด 1. ออสเตรเลีย 2. นิวซีแลนด์ 3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2. 4. ไม่มีข้อใดถูก

26 ถูกต้องครับ Next

27 ผิดครับ Next

28 ข้อ 8. ทวีปใดขนาดใหญ่เป็น อันดับ 2 1. ทวีปเอเซีย 4. ทวีปแอฟริกา 3. ทวีปออสเตรเลีย 2. ทวีปอเมริกาใต้

29 ถูกต้องครับ Next

30 ผิดครับ Next

31 ข้อ 9. ทวีปใดเล็กที่สุดในโลก ทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลียทวีปแอฟริกา

32 ถูกต้องครับ Next

33 ผิดครับ Next

34 ข้อ 10. ทวีปอเมริกาใต้มีประชากร ประมาณเท่าใด 1.300 ล้านคน 4.297 ล้านคน 3.298 ล้านคน 2.299 ล้านคน

35 ถูกต้องครับ

36 ผิดครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ชื่อ ด. ช. พีรวัส เกิด สมนึก เลขที่ 11 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google