งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้กระทบความสมดุล ประชากรศาสตร์. สาเหตุของการย้ายถิ่น  เหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้กระทบความสมดุล ประชากรศาสตร์. สาเหตุของการย้ายถิ่น  เหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 47."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้กระทบความสมดุล ประชากรศาสตร์

2 สาเหตุของการย้ายถิ่น  เหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 47

3 การย้ายถิ่นใน 3 จังหวัด  ผลวิจัยพบว่าตั้งแต่ 2545-2551 มีผู้ย้าย ถิ่นแล้วกว่า 1 ล้านคน  คิดเป็น 13% ต่อปี  การย้ายถิ่นจะย้ายไม่ไกลจากพื้นที่เดิม เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ  แต่มี 1 ใน 3 ที่ย้ายออกนอกพื้นที่

4 การย้ายถิ่นใน 3 จังหวัด  การย้ายถิ่นชาวไทยพุทธและมุสลิม 47%  ผลการวิจัยพบว่า ประชาการที่ย้ายถิ่น มากที่สุด มีต้นทางที่  อ. เมืองยะลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  อำเภอเมืองปัตตานี  ที่มีผลกระทบจากความรุนแรงตั้งแต่รอบ ปี 2545 -2551( 84 เดือน )  มีประชากรย้ายถิ่นทั้งสิ้น 1,138,596 ล้าน คน

5 ผลกระทบ  ด้านสังคม  ทำให้ไม่เกิดความสมดุลทางสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ไม่มีความสมดุลในพื้นที่

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชี้กระทบความสมดุล ประชากรศาสตร์. สาเหตุของการย้ายถิ่น  เหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google