งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนนเรศวร
โดยผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม และคลองปลากด

2 หมายเหตุ อำเภอกงไกรลาศมีพื้นที่ 313,988 ไร่ คิดพื้นที่เกษตรกรที่ขอสนับสนุนน้ำครั้งนี้เป็น 25.5 % ของพื้นที่อำเภอ

3

4 คลองชักน้ำแม่น้ำน่าน - ยม
เขื่อนนเรศวร แม่น้ำยมสายเก่า ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง คลองเมม แผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2549/2550 ข้าวนาปรัง 6 ตำบล จำนวน 63,000 ไร่ อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำจากแม่น้ำน่าน

5

6 หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ดังกล่าวเป็นปริมาณน้ำสุทธิในแปลงเพาะปลูกดังนั้นจึงจำเป็นต้องคิดเผื่อการสูญเสียในระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40 % ของปริมาณน้ำ สุทธิ เป็นปริมาณ = 1,680 ลบ.ม./ ไร่ / ฤดูกาล

7


ดาวน์โหลด ppt การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจากเขื่อนนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google