งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนนเรศวร โดยผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม และ คลองปลากด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนนเรศวร โดยผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม และ คลองปลากด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนนเรศวร โดยผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม และ คลองปลากด

2 หมายเหตุ อำเภอกงไกรลาศมีพื้นที่ 313,988 ไร่ คิดพื้นที่เกษตรกรที่ ขอสนับสนุนน้ำครั้งนี้เป็น 25.5 % ของพื้นที่อำเภอ

3

4 แม่น้ำยม สายเก่า คลอง เมม ปตร. บ้านใหม่ โพธิ์ทอง คลองชักน้ำแม่น้ำ น่าน - ยม แผนที่แสดงพื้นที่เพาะปลูกพืช ฤดูแล้งปี 2549/2550 ข้าวนาปรัง 6 ตำบล จำนวน 63,000 ไร่ อำเภอ กงไกรลาศ จังหวัด สุโขทัย ที่ขอรับการสนับสนุนน้ำจาก แม่น้ำน่าน เขื่อน นเรศวร

5

6 หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่พืชใช้ดังกล่าวเป็นปริมาณน้ำสุทธิในแปลงเพาะปลูกดังนั้นจึง จำเป็นต้องคิดเผื่อการสูญเสียในระบบส่งน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40 % ของปริมาณน้ำ สุทธิ เป็นปริมาณ = 1,680 ลบ. ม./ ไร่ / ฤดูกาล

7


ดาวน์โหลด ppt การขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนนเรศวร โดยผ่านคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน – คลองเมม และ คลองปลากด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google