งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศอาเซียน ประเทศ พม่า คลิก ที่นี่ อาหารเวียดนาม เป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเอง ชาวเวียดนามกิน ข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศอาเซียน ประเทศ พม่า คลิก ที่นี่ อาหารเวียดนาม เป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเอง ชาวเวียดนามกิน ข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเทศอาเซียน ประเทศ พม่า

3 คลิก ที่นี่

4 อาหารเวียดนาม เป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเอง ชาวเวียดนามกิน ข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ ใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นของหมักดองเช่นเดียวกัน เนื่องจากปูมหลังทาง ประวัติศาสตร์ที่เคยถูกจีนและฝรั่งเศสปกครองจึงมีอิทธิพลของทั้งสอง ชาติปรากฏอยู่บ้างนอกจากนั้นเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ทอดยาวตาม แนวชายฝั่งทำให้อาหารเวียดนามแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอาหาร เวียดนามที่คนไทยรู้จักดีและเป็นเอกลักษณ์คือแหนมเนืองและขนมเบื้อง ญวน ข้าวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนฝรั่งเศสแหนมเนืองขนมเบื้อง

5 ฮอยอัน (Hoi An) เป็น เมืองเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลจีนใต้ ทางตอนใต้ของเวียดนาม มี ประชากรประมาณ 120,000 คน ฮาลองเบย์ (Halong Bay) หนึ่งใน มรดกโลกของเวียดนาม (UNESCO World Heritage Site) อ่าวแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ ประมาณ 1,960 เกาะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะหินปูน ซึ่งก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อ 500 ล้านปีที่แล้ว อ่าวฮาลอง ยังเป็นต้นกำเนิดของดอกไม้และพืชพันธุ์กว่า 60 ชนิดที่พบได้เฉพาะที่นี่

6 โรงละครฮานอย (Hanoi Opera House) เป็นโรงละครกลาง เมืองฮานอยที่ถูกสร้างขึ้นสมัยที่ เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ระหว่างปี 1901 - 1911 ตั้งอยู่ตรงหัวมุม ถนน Ly Thai To บริเวณวงเวียนห้าแยก ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) เป็นภูเขาหินอ่อนและหินปูนที่มี ชื่อเสียงของเวียดนาม ประกอบด้วยเนินเขา น้อยใหญ่ 5 ลูก ชาวเวียดนามเรียกภูเขานี้ว่า ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า ( เหล็ก, น้ำ, ไม้, ไฟ และดิน ) ภายในภูเขามีแท่นบูชาพระพุทธเจ้า พระ โพธิสัตว์ และเทพจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อ ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้น ตลาดดงซวน (Dong Xuan) เป็นตลาด เก่าในเขตฮว่านเขียนของเมืองฮานอย เริ่มแรกนั้น จัดตั้งโดยการบริหารงานของฝรั่งเศสในปี 1889 และ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมมาหลายครั้ง, ครั้งสุดท้าย คือในปี 1994 ที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จนเกือบจะเผา ตลาดทั้งหมด ปัจจุบันตลาดดงซวนเป็นตลาดค้าส่ง สินค้าประเภทเสื้อผ้า, เครื่องใช้ในบ้านไปจนถึงสินค้า อาหารต่างๆ

7


ดาวน์โหลด ppt ประเทศอาเซียน ประเทศ พม่า คลิก ที่นี่ อาหารเวียดนาม เป็นอาหารที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตัวเอง ชาวเวียดนามกิน ข้าวเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google