งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุ กูล 54030094. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุ กูล 54030094. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุ กูล

2 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช

3 พระราชประวัติรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า ทองด้วง

4 พระราชประวัติรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า ฉิม

5 พระราชประวัติรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า พระองค์ชายทับ

6 พระราชประวัติรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้ามหามาลา

7 พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

8 พระราชประวัติรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

9 พระราชประวัติรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดช กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา

10 พระราชประวัติรัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ พ. ศ ) มีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันท มหิดล

11 พระราชประวัติรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( ประสูติ พ. ศ ขึ้นครองราชย์ พ. ศ ปัจจุบัน )

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวสุศนีย์ พิพัฒนานุ กูล 54030094. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google