งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยิงสลุตหลวง.....โดยกอง รปภ.ฐท.กท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยิงสลุตหลวง.....โดยกอง รปภ.ฐท.กท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยิงสลุตหลวง.....โดยกอง รปภ.ฐท.กท.

2 การยิงสลุตหลวง ประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียม การปฏิบัติ
ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

3 การยิงสลุตหลวง การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกอารยะประเทศทั่วโลก ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพให้แก่ ชาติ หรือ ธง หรือ บุคคล โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำ หรือดินไม่มีควัน มีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ ตามควรแก่เกียรติ หรือสิ่งที่ควรรับความเคารพ

4 การยิงสลุตหลวง คำว่า“สลุต”มาจากรากศัพท์ของคำว่าSalutioอ่านซัลลูทติโอsalute คำนับ การแสดงความเคารพ แสดงคารวะ ยิงสลุต ประเพณีการยิงสลุตได้กำหนดตัวเลขการยิงเอาไว้ที่จำนวน ๗ นัด ประเทศอังกฤษเป็นชาติแรกในการวางกฏระเบียบการยิงสลุต ๒๑ นัด ได้ถือเป็นกติกาสากลสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการให้เกีรติแก่ชาติและพระมหากษัตริย์

5 การยิงสลุตหลวง ประเทศไทยมีการยิงสลุตครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เริ่มกลับมารื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ต้อนรับ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ราชทูตอังกฤษ พ.ศ.๒๓๔๔ ข้อบังคับในการยิงสลุตเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่๕ พ.ศ.๒๔๔๘ เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยการยิงสลุต ร.ศ.๑๒๕ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท การยิงสลุตหลวง และการยิงสลุตแก่ข้าราชการ ครั้นถึง รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกำหนดการยิงสลุตขึ้นใหม่คือ การยิงสลุต ร.ศ.๑๓๑

6 การยิงสลุตหลวง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ยุติลง ทางราชการจึงรื้อฟื้นประเพณีการยิงสลุตขึ้นมาใหม่ เริ่มครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๑ เนื่องในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชการปัจจุบัน กำหนดข้อบังคับใว้โดยสรุปดังนี้กองทหารซึ่งมีหน้าที่ยิงสลุต การยิงสลุตให้ใช้ปืนไม่ต่ำกว่า ๒ กระบอก โดยปกติห้ามมิให้มีการยิงสลุตในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์อัศดงคตไปจนถึงธงขึ้น คือ ๘ นาฬิกา เว้นแต่เป็นการพิเศษที่มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะคราว คำว่า “สลุตหลวง”นั้น หมายความว่า การยิงสลุตมีจำนวน ๒๑ นัด

7 การยิงสลุตหลวง ตามปกติในวงรอบ ๑ ปี จะทำการยิง ๓ ครั้ง ดังนี้คือ
๑.พระราชพิธีวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ของทุกปี ๒.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ๑๒ สิงหาคม ทั้งสองวันนี้จะทำการยิงตามหมายกำหนดการพร้อมกันทั้ง ๓ เหล่าทัพ ในเวลา ๑๒๐๐ นาฬิกา จำนวน ๒๑ นัด ๓.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ยิงตามจังหวะเสียงเพลง สรรเสริญพระบารมี จำนวน ๒๑ นัด

8 การยิงสลุตหลวง เพื่อให้การยิงสลุต ณ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ปฏิบัติดังนี้ ๑.ผู้มีหน้าที่ยิงสลุต...ผู้อำนวบการยิง รองผู้อำนวยการยิง ผู้ควบคุมการยิง..ฯ ๒.ผู้มีหน้าที่ยิงสลุตทั้งหมด มาถึงบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ก่อนเวลา ที่จะทำการยิง ๑ ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบอาวุธปืน ทดลองการติดต่อสื่อสาร และอื่นๆให้เรียบร้อย

9 การยิงสลุตหลวง ๓.การปฏิบัติในการยิงสลุต
๓.๑ ก่อนทำการยิงสลุต ๑๕ นาที ผู้อำนายการยิงสั่ง”เตรียมการยิงสลุต” นายปืน เตรียมปืนให้พร้อมที่จะทำการยิง ทดลองเครื่องมือสื่อสาร ๓.๒ เมื่อถึงเวลายิงสลุต ผู้ควบคุมการยิงจะสั่ง “ปืน ๑ ระวัง ๓.๓ เมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้าย เมื่อมีคำสั่งหยุดยิงจากผู้อำนวยการยิง

10 การยิงสลุตหลวง ปัญหาข้อขัดข้อง ๑.งป.ในการดำเนินการ ๒.การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ ๑.ยังไม่มี เพราะอยู่ในขั้นเริ่มการดำเนินงาน

11 การยิงสลุตหลวง.....โดย กอง รปภ.ฐท.กท.
จบภารกิจ

12 การยิงสลุตหลวง.....โดย กอง รปภ.ฐท.กท.
เอกสารอ้างอิง ป.พัน ๑ รอ. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการยิงสลุต ปี ๒๔๘๓ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการปฏิบัติในการยิงสลุต ปี ๒๕๑๘ ระเบียบการชักธง ปี ๒๕๑๔ ระเบียบฐานทัพเรือกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติในการยิงสลุต พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้าราชการ กอง รปภ.ฐท.กท.ผู้ให้ข้อมูล(จากประสบการณ์การทำงาน)


ดาวน์โหลด ppt การยิงสลุตหลวง.....โดยกอง รปภ.ฐท.กท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google