งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยิงสลุตหลวง ประวัติความเป็นมาและ ขนบธรรมเนียม การปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยิงสลุตหลวง ประวัติความเป็นมาและ ขนบธรรมเนียม การปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การยิงสลุตหลวง ประวัติความเป็นมาและ ขนบธรรมเนียม การปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ

3 การยิงสลุตหลวง การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุก อารยะประเทศทั่วโลก ได้ยึดถือสืบ ทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพให้แก่ ชาติ หรือ ธง หรือ บุคคล โดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำ หรือดินไม่มี ควัน มีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ ตามควรแก่เกียรติ หรือสิ่งที่ควรรับ ความเคารพ

4 การยิงสลุตหลวง คำว่า “ สลุต ” มาจากรากศัพท์ของคำว่า Salutio อ่านซัลลูทติโอ salute คำนับ การ แสดงความเคารพ แสดงคารวะ ยิงสลุต ประเพณีการยิงสลุตได้กำหนดตัวเลขการยิง เอาไว้ที่จำนวน ๗ นัด ประเทศอังกฤษเป็นชาติแรกในการวางกฏ ระเบียบการยิงสลุต ๒๑ นัด ได้ถือเป็นกติกาสากลสืบต่อกันมาเพื่อเป็น การให้เกีรติแก่ชาติและพระมหากษัตริย์

5 การยิงสลุตหลวง ประเทศไทยมีการยิงสลุตครั้งแรกในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช เริ่มกลับมารื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ต้อนรับ เซอร์จอห์น เบาวริ่ง ราชทูตอังกฤษ พ. ศ. ๒๓๔๔ ข้อบังคับในการยิงสลุตเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่๕ พ. ศ. ๒๔๔๘ เรียกว่า “ ข้อบังคับว่าด้วยการยิงสลุต ร. ศ. ๑๒๕ แบ่ง ออกเป็น ๒ ประเภท การยิงสลุตหลวง และการ ยิงสลุตแก่ข้าราชการ ครั้นถึง รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ตราพระราชกำหนดการยิงสลุตขึ้นใหม่คือ การยิง สลุต ร. ศ. ๑๓๑

6 การยิงสลุตหลวง เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ยุติลง ทางราชการจึง รื้อฟื้นประเพณีการยิงสลุตขึ้นมาใหม่ เริ่มครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม พ. ศ. ๒๔๙๑ เนื่อง ในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชการ ปัจจุบัน กำหนดข้อบังคับใว้โดยสรุปดังนี้กองทหารซึ่งมี หน้าที่ยิงสลุต การยิงสลุตให้ใช้ปืนไม่ต่ำกว่า ๒ กระบอก โดยปกติห้ามมิให้มีการยิงสลุตในเวลา ตั้งแต่พระอาทิตย์อัศดงคตไปจนถึงธงขึ้น คือ ๘ นาฬิกา เว้นแต่เป็นการพิเศษที่มีคำสั่ง กระทรวงกลาโหมเฉพาะคราว คำว่า “ สลุตหลวง ” นั้น หมายความว่า การยิงสลุตมี จำนวน ๒๑ นัด

7 การยิงสลุตหลวง ตามปกติในวงรอบ ๑ ปี จะทำการยิง ๓ ครั้ง ดังนี้คือ ๑. พระราชพิธีวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ของ ทุกปี ๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ ๑๒ สิงหาคม ทั้งสองวันนี้จะทำการยิงตามหมายกำหนดการ พร้อมกันทั้ง ๓ เหล่าทัพ ในเวลา ๑๒๐๐ นาฬิกา จำนวน ๒๑ นัด ๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ยิงตาม จังหวะเสียงเพลง สรรเสริญพระบารมี จำนวน ๒๑ นัด

8 การยิงสลุตหลวง เพื่อให้การยิงสลุต ณ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยจึงให้ปฏิบัติดังนี้ ๑. ผู้มีหน้าที่ยิงสลุต... ผู้อำนวบการยิง รอง ผู้อำนวยการยิง ผู้ควบคุมการยิง.. ฯ ๒. ผู้มีหน้าที่ยิงสลุตทั้งหมด มาถึงบริเวณป้อมวิชัย ประสิทธิ์ ก่อนเวลา ที่จะทำการยิง ๑ ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบอาวุธ ปืน ทดลองการติดต่อสื่อสาร และอื่นๆให้เรียบร้อย

9 การยิงสลุตหลวง ๓. การปฏิบัติในการยิงสลุต ๓. ๑ ก่อนทำการยิงสลุต ๑๕ นาที ผู้อำนายการ ยิงสั่ง ” เตรียมการยิงสลุต ” นายปืน เตรียมปืนให้พร้อมที่จะทำการยิง ทดลองเครื่องมือสื่อสาร ๓. ๒ เมื่อถึงเวลายิงสลุต ผู้ควบคุมการยิงจะสั่ง “ ปืน ๑ ระวัง ๓. ๓ เมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้าย........... เมื่อมีคำสั่งหยุดยิงจาก ผู้อำนวยการยิง

10 การยิงสลุตหลวง ปัญหาข้อขัดข้อง ๑. งป. ในการดำเนินการ ๒. การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ๑. ยังไม่มี เพราะอยู่ในขั้นเริ่มการ ดำเนินงาน

11 การยิงสลุตหลวง..... โดย กอง รปภ. ฐท. กท. จบภารกิจ

12 การยิงสลุตหลวง..... โดย กอง รปภ. ฐท. กท. เอกสารอ้างอิง ป. พัน ๑ รอ. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการยิงสลุต ปี ๒๔๘๓ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการปฏิบัติในการยิงสลุต ปี ๒๕๑๘ ระเบียบการชักธง ปี ๒๕๑๔ ระเบียบฐานทัพเรือกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติในการยิงสลุต พ. ศ. ๒๕๔๐ ข้าราชการ กอง รปภ. ฐท. กท. ผู้ให้ข้อมูล ( จากประสบการณ์การ ทำงาน )


ดาวน์โหลด ppt การยิงสลุตหลวง ประวัติความเป็นมาและ ขนบธรรมเนียม การปฏิบัติ ปัญหาข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google