งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธรูป พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด คือ 1. หมวดวัดตะกวน 2. หมวดใหญ่ 3. หมวดพระพุทธชินราช 4. หมวดกำแพงเพชร ประติมากรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธรูป พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด คือ 1. หมวดวัดตะกวน 2. หมวดใหญ่ 3. หมวดพระพุทธชินราช 4. หมวดกำแพงเพชร ประติมากรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธรูป พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด คือ 1. หมวดวัดตะกวน 2. หมวดใหญ่ 3. หมวดพระพุทธชินราช 4. หมวดกำแพงเพชร ประติมากรรม

2 1. หมวดวัดตะกวน จัดเป็น พระพุทธรูปรุ่นแรกของศิลปะสุโขทัย มี อายุในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19 ได้พบพระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกที่ วัดตะกวนในเมืองสุโขทัยเก่า เป็น พระพุทธรูปที่มีอิทธิพลศิลปะเชียงแสน และลังกาเข้ามาปนอยู่มาก ( รูป 21)

3

4 2. หมวดใหญ่ เป็นลักษณะเฉพาะ ของศิลปะสมัยสุโขทัย มีลักษณะ คือ พระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระ นาสิกงุ้ม พระโอษฐ์อมยิ้ม พระอังสา ใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม เฉียง ชายจีวรยาวจรดพระนาภี ปลาย เป็นลายเขี้ยวตะขาบ ชอบทำปางมาร วิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ฐานเป็น หน้ากระดานเกลี้ยง คงสร้างขึ้นแล้วใน รัชกาลของพระมหาธรรมราชาลิไท ใน ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 พระพุทธรูป สุโขทัยหมวดใหญ่นี้ มักหล่อด้วยสำริด ( รูป 22-23)

5

6

7 3. หมวดพระพุทธชินราช พระ พักตร์ค่อนข้างกลม พระองค์ค่อนข้าง อวบอ้วน นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่มีปลายเสมอ กัน ได้แก่พระพุทธชินราชซึ่งคงสร้าง ขึ้นในรัชกาลพระเจ้าไสลือไท ราว กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ( รูป 24) และ พระศรีศากยมุนี ( เดิมอยู่ในวัดมหาธาตุ สุโขทัย – ปัจจุบันอยู่ที่วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ )

8

9 4. หมวดกำแพงเพชร พระ พักตร์ตอนบนกว้าง พระหนุเสี้ยม พบในเมืองเก่ากำแพงเพชร จำนวน ไม่มากนัก ( รูป 25-26 )

10

11

12  นิยมสร้าง พระพุทธรูป 4 อิริยาบถ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ( รูป 27) พระพุทธรูปปาง ลีลาเป็นเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งของศิลปะ สุโขทัย คงได้ ต้นแบบมาจากศิลปะ ลังกาและศิลปะพม่า สมัยเมืองพุกาม ( โดยผ่านมาทาง ศิลปะล้านนา สมัยสุโขทัย

13 พระพุทธรูปลีลาที่งดงามมาก ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้น นูนสูง ที่วัด พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง และที่ใน ซุ้มจรนำของมณฑปวัดตระพัง ทองหลาง ( เป็นภาพเล่าเรื่องตอน เสด็จลงจากดาวดึงส์ ) ( รูป 28,29,30 )

14

15

16

17  ในสมัยสุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธ บาทด้วย มีทั้งทีทำ ด้วยศิลาและสำริด  ในสมัยสุโขทัยมีการหล่อเทวรูปสำริด หลายองค์ เช่น - เทวรูปพระอิศวร แสดงให้ เห็นอิทธิพลขอมสมัยบายน มีจารึกที่ ฐานว่า เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ( ผู้ครองเมืองกำแพงเพชร ) ได้สร้าง ขึ้น เมื่อ พ. ศ. 2053 อุทิศถวายแด่ พระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ ( คง หมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งอยุธยา ) ( รูป 31 )

18

19 - เทวรูปพระนารายณ์ คงหล่อ ขึ้นสมัยเดียวกับเทวรูปพระอิศวร - พระพรหม - เทวรูปพระอุมาหรือลักษมี และพระหริหระ ( รูป 32-34 )

20

21

22

23 ประติมากรรมปูนปั้น สมัย สุโขทัยมีลักษณะ งดงามอ่อนช้อย ( รูป 35-42 )

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธรูป พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจแบ่งออกได้เป็น 4 หมวด คือ 1. หมวดวัดตะกวน 2. หมวดใหญ่ 3. หมวดพระพุทธชินราช 4. หมวดกำแพงเพชร ประติมากรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google