งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนู. ประวัติ ประวัติ วีรกรรม วีรกรรม ผลงาน อนุสรณ์ สถาน อนุสรณ์ สถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนู. ประวัติ ประวัติ วีรกรรม วีรกรรม ผลงาน อนุสรณ์ สถาน อนุสรณ์ สถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนู

2 ประวัติ ประวัติ วีรกรรม วีรกรรม ผลงาน อนุสรณ์ สถาน อนุสรณ์ สถาน

3 กลั บ

4 วีรกรรม ในปลายรัชกาลที่๒ แห่งกรุง รัตนโกสินทร์ ญวนชิงเมืองกัมพูชาไปจาก ไทย ครั้นปีพุทธศักราช๒๓๗๖ ในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ขุน นางญวนที่ปกครองเมืองไซง่อนของญวน เกิดกบฏต่อประเทศญวนและขอความ ช่วยเหลือจากไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชดำริเห็นเป็นโอกาสที่จะชิงกัมพูชา จากญวนจึงโปรดเกล้าให้ เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) กลับ

5 ผลงาน

6 เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองกำลังทัพบกและ ให้เจ้าพระยา พระคลังหน ( ดิศ บุนนาค ) เป็นแม่ทัพเรื่อไปสมทบที่หลัง กับกองทัพเรื่อบกตีเมืองไซ่ง่อน กองทัพไทยไม่สามารถที่จะสู้รบกับ กองทัพญวนที่กำลังเหนือกว่ามากจึง จำต้องถอยทัพกลับ เจ้าพระยาบดิทรเดชาวางกลยุทธ์ ในการ ถอยทัพให้ปลอดภัย ให้กองทัพญวนที่ไล่ตรามมาได้รับความ เสียหายยับเยิน ไม่สามารถทำลาย กองทัพไทยได้ กลับ

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt เมนู. ประวัติ ประวัติ วีรกรรม วีรกรรม ผลงาน อนุสรณ์ สถาน อนุสรณ์ สถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google