งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อสามัญวัดพระแก้ว  ที่ตั้งถนนหน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200  ประเภทพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  พระประธานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อสามัญวัดพระแก้ว  ที่ตั้งถนนหน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200  ประเภทพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  พระประธานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4  ชื่อสามัญวัดพระแก้ว  ที่ตั้งถนนหน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200  ประเภทพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  พระประธานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระ พุทธเลิศหล้านภาลัย พระสัมพุทธพรรณี พระชัยหลังช้าง พระคันธารราษฎร์ พระนาก  พระจำพรรษาไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา  ความพิเศษพระอารามประจำ พระบรมมหาราชวัง  จุดสนใจสักการะพระแก้วมรกต ชมจิตรกรรมฝา ผนัง ที่พระระเบียง  กิจกรรมเทศนาธรรม วันอาทิตย์ และวันพระ  ข้อห้ามห้ามสวมกางเกงหรือกระโปรง ที่มีชายสูง กว่าเข่าทุกชนิด เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด รองเท้าที่ เปิดส้นทุกชนิด และกางเกนยีนส์ขาดๆ

5 วัดพระแก้ว หรือชื่อเต็มคือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด เกล้าฯให้สร้างขึ้นในปี พ. ศ.2325 เป็นวัดที่อยู่ใน พระบรมมหาราชวัง ด้วยอายุที่มากกว่า 200 ปีมาแล้วเป็น วัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรี สรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัด คู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และ ประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ วัดพระศรีรัตน ศาสดารามนี้ ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว ก็ได้รับการ ปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็นวัดสำคัญ จึงมี การปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก ๕๐ ปี คือในสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ปัจจุบัน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อสามัญวัดพระแก้ว  ที่ตั้งถนนหน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10200  ประเภทพระอารามหลวงชั้นพิเศษ  พระประธานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google