งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย. บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนผาเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย. บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนผาเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย

2 บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนผาเมือง

3 บุคคลสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาได้ขยายดินแดนและอำนาจ มีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งใหญ่อยู่ถึง 417 มี กษัตริย์ปกครองถึง 5 ราชวงศ์ คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง 1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 3. ราชวงศ์ปราสาททอง 3. ราชวงศ์ปราสาททอง 4. ราชวงศ์สุโขทัย 4. ราชวงศ์สุโขทัย 5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

4 บุคคลสำคัญในสมัยกรุงธนบุรีและ กรุงรัตนโกสินทร์ พระยาวชิรปราการ ( พระยาตาก ) สุนทรภู่ ( กวีเอกของไทย ) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย. บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบานเมืองพ่อขุนผาเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google