งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อปีพุทธศักราช2503 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อปีพุทธศักราช2503 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อปีพุทธศักราช2503 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค ในคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรป หลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้ว ในปีต่อมารัฐบาลและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์ค ร่วมกัน น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ให้เป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์

3 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงทูลเชิญพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ให้ลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นจารึก เนื่องในพิธีเปิด ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค

4 องค์พระประมุขทั้งสองพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินเปิดฟาร์มโคนม ไทย – เดนมาร์ค เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ จึงนับได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของ การเลี้ยงโคนมในเมืองไทย

5


ดาวน์โหลด ppt เมื่อปีพุทธศักราช2503 พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google