งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทยคือใคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทยคือใคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทยคือใคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

4 รัชกาลที่ ๖ ทรงพระ ราชสมภพ เมื่อไร วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓

5 รัชกาลที่ ๖ เสด็จ สวรรคต เมื่อไร วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘

6 สมัญญานาม ของ รัชกาลที่ ๖ คืออะไร พระมหาธีร ราชเจ้า

7 ลูกเสือไทย กำเนิดครั้ง แรกที่โรงเรียนอะไร โรงเรียน มหาดเล็ก หลวง (ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย)

8 กองลูกเสือไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔

9 ประเทศไทย กำเนิด กิจการลูกเสือ เป็นลำดับที่เท่าไร ของ โลก ลำดับที่ ๓

10 ลูกเสือไทย คน แรก คือใคร นายชัพพ์ บุญนาค

11 ประเทศไทย ได้เป็น เจ้าภาพงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่ เท่าไร ที่จังหวัดอะไร ครั้งที่ ๒๐ ที่ จ.ชลบุรี

12 ประเทศไทย เป็น เจ้าภาพ งานชุมนุมอะไร ที่ จังหวัดอะไร งานชุมนุมลูกเสือ Asia-Pacificจังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทยคือใคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google