งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคือใคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคือใคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคือใคร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

3 รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชสมภพ เมื่อไร
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓

4 รัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต เมื่อไร
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘

5 สมัญญานาม ของรัชกาลที่ ๖ คืออะไร
พระมหาธีรราชเจ้า

6 โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ลูกเสือไทย กำเนิดครั้งแรกที่โรงเรียนอะไร โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย)

7 กองลูกเสือไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔

8 ประเทศไทย กำเนิดกิจการลูกเสือ เป็นลำดับที่เท่าไร ของโลก
ลำดับที่ ๓

9 ลูกเสือไทย คนแรก คือใคร
ลูกเสือไทย คนแรก คือใคร นายชัพพ์ บุญนาค

10 ประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพงานชุมนุม ลูกเสือโลก ครั้งที่เท่าไร ที่จังหวัดอะไร
ครั้งที่ ๒๐ ที่ จ.ชลบุรี

11 งานชุมนุมลูกเสือ Asia-Pacificจังหวัดชลบุรี
ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ งานชุมนุมอะไร ที่จังหวัดอะไร งานชุมนุมลูกเสือ Asia-Pacificจังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคือใคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google