งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดย.. นายเดชา กิตติตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดย.. นายเดชา กิตติตระกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดย.. นายเดชา กิตติตระกูล

2 ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านระดับ อำเภอครั้งที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2554

3 ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านระดับ อำเภอครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 19 พฤษภาคม 2554

4 โครงการฝึกอบรมกรีดยาง ปี 2554 ตำบลวังหลวง ได้รับงบประมาณจาก อบต.120,000 บาท อบรมเกษตรกรจำนวน 2 รุ่นๆ 60 คน รวม 120 คน อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 -23 เมษายน 2554 อบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2554 ตำบลนาดีได้รับงบประมาณจาก อบต. 50,000 บาท อบรมเกษตรกรจำนวน 1 รุ่นๆ 50 คน รวม 50 คน อบรมระหว่างวันที่ 23 -27 พฤษภาคม 2554

5 โครงการอบรมกรีดยางตำบลวัง หลวง

6

7

8 ท่านนายกให้ เกียรติมอบใบ ประกาศ

9 โครงการอบรมกรีดยางตำบลวัง หลวง เก่งแล้วเรา.. ปีใหม่เจอกันใหม่

10 โครงการอบรมกรีดยางตำบลนา ดี ท่านนายอำเภอ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิด

11 โครงการอบรมกรีดยางตำบลนา ดี

12 แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย

13 โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะ ด้าน ปี 2554 หลักสูตร การผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอ เรีย เกษตรกรเป้าหมาย 70 คน สถานที่บ้านนาฮำ หมู่ที่ 17 อำเภอเฝ้าไร่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 17 คน

14 โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้าน ปี 2554 ( ต่อ ) วิทยากรจากศูนย์ บริหารศัตรูพืชจ. ขอนแก่น

15 โครงการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะ ด้าน ปี 2554( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดย.. นายเดชา กิตติตระกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google