งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ด้านการประมง ปี 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ เกษตรกรจำนวน 271 ราย เป็นเงิน 2,421,981.51.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ด้านการประมง ปี 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ เกษตรกรจำนวน 271 ราย เป็นเงิน 2,421,981.51.-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ด้านการประมง ปี 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ เกษตรกรจำนวน 271 ราย เป็นเงิน 2,421,981.51.- บาท ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ( นาย วัฒนะ กันนะพันธ์ ) เป็นประธาน ในพิธี วันที่ 14 ตุลาคม 2554

2

3

4 พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ด้านการประมง ปี 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาล้อม ต. ป่าแดง อำเภอชาติตระการ ( บริเวณ โครงการค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพบ ประชาชน ) เกษตรกรจำนวน 351 ราย เป็น เงิน 1,541,068.75.- บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ( ดร. ปรีชา เรืองจันทร์ ) เป็นประธานใน พิธี วันที่ 19 ตุลาคม 2554

5


ดาวน์โหลด ppt พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบอุทกภัย ด้านการประมง ปี 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผน อำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ เกษตรกรจำนวน 271 ราย เป็นเงิน 2,421,981.51.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google